Pisanie na klawiaturze
dla dzieci i dorosłych

autor :  Andrzej Lang

format :  A4
objętość :  20 str.

ISBN  978-83-7837-074-1

Wprowadzenie

Spis treściWPROWADZENIE

Umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze nie jest żadną wiedzą tajemną, zastrzeżoną dla osób, które posiadają specjalne podręczniki albo uczęszczają na kursy, czasami trwające jeden lub dwa semestry. Tak naprawdę wystarczy silna motywacja, cierpliwość oraz dwa do trzech tygodni ćwiczeń. Już dziecko po ukończeniu szóstej klasy szkoły podstawowej, które poświęciło dziennie około jednej godziny, po dwóch tygodniach ćwiczeń oraz tygodniu przepisywania tekstów literackich, może uzyskać prędkość około 80-90 znaków na minutę, popełniając 2-3 błędy.


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12

Dodatek 1
Dodatek 2
Dodatek 3
Dodatek 4


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie