Sprawa Obiektowa Kryptonim "PUSTELNIK"

autor :  Andrzej Lang

format :  A4
objętość :  524 str.

ISBN  978-83-7837-119-9

Wprowadzenie

Spis treściWPROWADZENIE

Sprawa Obiektowa PUSTELNIK (IPN BU 0712/8) nie jest zachowana w całości, ponieważ pozostawiono jedynie część drugą, czyli materiały operacyjne. Pierwszy tom obejmuje okres od 2.07.1973 do 19.10.1976, czyli koniec rządów gen. o. Jerzego Tomzińskiego i początek rządów gen. Grzegorza Kotnisa. Natomiast drugi tom (sztucznie podzielony w IPN na dwie równe części) dotyczy okresu od 7.01.1977 do 22.11.1978, czyli do utraty tytułu generała przez o. Grzegorza Kotnisa...

Nie znalazłem szczegółowego omówienia tego zbioru, chociaż był to okres zadziwiający w dziejach zakonu paulinów, co podkreślił o. Teodor Dembowski 11.04.1978: "Aktualnie na J. Górze mówi się, że jest trzech generałów i dwóch przeorów jest to sprawa nie spotykana w historii zakonu". Tak naprawdę był to drugi największy kryzys i kompromitacja zakonu - pierwszy miał miejsce w 1910 r...

Oba te wydarzenia można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. W przedstawionym komentarzu proponuję zastosować badanie historyczne i teologiczne...


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
Konstytucje zakonne - teoria i praktyka

       Nazwa i charakter zakonu
       Rada ewangeliczna: czystość
       Rada ewangeliczna: ubóstwo
       Rada ewangeliczna: posłuszeństwo
       Życie wspólne
       Zarząd zakonu
       Wykroczenia i sankcje
       Praktyka zakonna
       Podsumowanie

Jasna Góra w latach 70-tych XX w.

       Wybór gen. Grzegorza Kotnisa
       Zmiany personalne na Jasnej Górze
       Wizytacja Jasnej Góry
       Dekret powizytacyjny Prymasa
       Dekret Kongregacji d/s Zakonnych
       Dekret Pawła VI i Komisja Kardynalska
       Nowy dekret Prymasa
       Podsumowanie

Służba Bezpieczeństwa wobec paulinów

       Współpracownicy Służby Bezpieczeństwa
       Sanktuarium w Doylestown

Prymas wobec Jasnej Góry
Jasna Góra od XVIII do pocz. XX w.

       Jasna Góra w latach 1910-1912

Zakończenie
Bibliografia
Aneksy

       1. Akta rządu carskiego dotyczące Jasnej Góry
       2. Proces księdza Damazego Macocha w Piotrkowie o zabicie brata w klasztorze na Jasnej Górze...
       3. Charakterystyka działalności Przeorskiej na Jasnej Górze w Częstochowie o. Euzebiusza Rejmana...
       4. Sprawa Obiektowa Kryp. "PUSTELNIK"
       5. Czasopismo "Ancora"
       6. Wykaz paulinów


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie