Kostka Rubika 2x2x2. Metoda LBL, Fridrich, Roux, Varasano-Ortega i OH

autor :  Andrzej Lang

format :  B5
objętość :  64 str.

ISBN  978-83-7837-123-6

Wprowadzenie

Spis treściWPROWADZENIE

Książka omawia sposób układania kostki Rubika 2x2x2 pięcioma metodami: LBL, Fridrich, Roux, Varasano-Ortega i OH. Okazuje się, że nie do końca można automatycznie przenieść wiadomości o metodach Fridrich i Roux z kostki 3x3x3 na kostkę 2x2x2. Wprawdzie wiadomości z poprzednich książek znacznie ułatwią korzystanie z tej pozycji, ale nie są one wymagane. Pewne algorytmy ulegają znacznemu skróceniu, inne stają się niepotrzebne. Dzięki temu metody te w wersji uproszczonej stają się łatwiejsze do przyswojenie dla początkującego Czytelnika i mogą być dobrym wstępem dla wcześniej wydanych książek o kostkach 3x3x3.
Pomimo swojej niewielkiej wielkości układanie kostki 2x2x2 sprawia dużo satysfakcji, szczególnie metodą Varasano-Ortega. Jej prostota i niewielka liczba algorytmów (w wersji nie uproszczonej !) pozwoli każdemu uzyskać dobre czasy. Jest to też najlepsza okazja do rozpoczęcia przygody z układaniem kostki jedną ręką.


SPIS TREŚCI

Wstęp
Terminologia
Metoda LBL

       1. Pierwsza warstwa
       2. Druga warstwa - przestawianie narożników
       3. Druga warstwa - obracanie narożników

Metoda Fridrich

       1. FL (First Layer)
       2. OLL (Orientation of the Last Layer)
       3. Analiza permutacji ostatniej warstwy
       4. PLL (Permutation of the Last Layer)
       5. Podsumowanie

Metoda Roux

       1. FB (First Block)
       2. SB (Second Block)
       3. CMLL (Corners Last Layer)
       4. Podsumownie

Metoda Varasano-Ortega

       1. FL (First Layer)
       2. OLL (Oriented of the Last Layer)
       3. PBL (Permutation of the Both Layers)
       4. Podsumowanie

Metoda OH (One-Handed)

Dodatki

       1. Algorytmy LBL
       2. Algorytmy Fridrich
       3. Algorztmz Roux
       4. Algorytmy Varasano-Ortega


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie