Encyklika papieża Leona XIII
PROVIDENTISSIMUS DEUS
o studiowaniu Pisma Świętego

autor :  Andrzej Lang

format :  B5
objętość :  88 str. (oprawa zeszytowa)

ISBN  978-83-7837-050-5

Wprowadzenie

Spis treściWPROWADZENIE

Encyklika Leona XIII Providentissimus Deus miała olbrzymie znaczenie dla odrodzenia biblistyki katolickiej i uniknięcia kryzysu wiary. Nie oznacza to jednak, że wszystkie podane w niej pouczenie i wskazówki są wciąż aktualne. Dopiero rozwój nauk biblijnych, odkrycia nowych kodeksów i rękopisów, szczególnie w Qumran i innych miejscowościach Pustyni Judzkiej, pozwolił na publikację pełniejszych wydań krytycznych Pisma Świętego. Zmieniło to spojrzenie na historię tekstu biblijnego i jego rozumienie, a także spowodowało pewną zmianę w stanowisku Magisterium Kościoła.

Celem tego skróconego komentarza jest przybliżenie tematyki biblijnej i historii rozwoju biblistyki katolickiej szerokiemu gronu czytelników.

IMPRIMATUR
Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 04.12.2018/Nr 3156/D/2018.


SPIS TREŚCI

ENCYKLIKA o studiowaniu Pisma Świętego

Wprowadzenie
1. Znaczenie badań Pisma Świętego
2. Pismo Święte w życiu Kościoła
3. Uporządkowanie studiów biblijnych
4. Obrona autorytetu Pisma Świętego
Zakończenie

KOMENTARZ

Wprowadzenie
1. Tło historyczne
2. Pojęcie Magisterium Kościoła
3. Natchnienie Pisma Świętego
4. Hermeneutyka biblijna
5. Wulgata a teksty pierwotne
6. Znaczenie Pisma Świętego
7. Uporządkowanie studiów biblijnych
Zakończenie
Wykaz skrótów


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie