Encyklika papieża Piusa XII
DIVINO AFFLANTE SPIRITU
o odpowiednim prowadzeniu badań Świętej Biblii

autor :  Andrzej Lang

format :  B5
objętość :  44 str. (oprawa zeszytowa)

ISBN  978-83-7837-057-4

Wprowadzenie

Spis treściWPROWADZENIE

Encyklika Piusa XII Divino afflante Spiritu jest kolejnym dokumentem Magisterium Kościoła, który miał olbrzymie znaczenie dla rozwoju biblistyki katolickiej. Ukazała się w 50 rocznicę wydania encykliki Leona XIII Providentissimus Deus, czyli 30 września 1943 roku. Umożliwiła ona biblistom katolickim prowadzenie dalszych badań historyczno-krytycznych i rozwijanie nauk pomocniczych, a także ułatwiło im wyjaśnianie niezgodności w dziedzinie przyrodniczej i historycznej.

W zamierzeniu autora publikacja ta jest kontynuacją książki, omawiającej encyklikę papieża Leona XIII Providentissimus Deus. Z tego powodu tematy tam rozwinięte nie zostały ponownie przytoczone, chociaż nie udało się uniknąć pewnych powtórzeń. Dlatego sięgnięcie do tej wcześniejszej publikacji byłoby bardzo pożądane.

Celem tego skróconego komentarza jest przybliżenie tematyki biblijnej i historii rozwoju biblistyki katolickiej szerokiemu gronu czytelników.

IMPRIMATUR
Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 23.01.2019/Nr 143/D/2019.


SPIS TREŚCI

ENCYKLIKA o odpowiednim prowadzeniu badań Świętej Biblii

Wstęp
I. Opieka Leona XIII i jego następców nad biblistyką

1. Dzieło Leona XIII
2. Dzieło następców Leona XIII
3. Opieka papieży nad wykorzystaniem i rozprzestrzenianiem Pisma Świętego
4. Owoce tej różnorodnej działalności

II. Badania Pisma Świętego w naszych czasach

Dzisiejsza sytuacja biblistyki
1. Powrót do tekstów pierwotnych
2. Interpretacja Pisma Świętego
3. Szczególne obowiązki komentatorów w naszych czasach
4. Sposób rozwiązywania zagadnień trudniejszych
5. Posługiwanie się Pismem Świętym w nauczaniu wiernych

Zakończenie

KOMENTARZ

Wprowadzenie
1. Tło historyczne
2. Natchnienie Pisma Świętego
3. Hermeneutyka biblijna
4. Wulgata a teksty pierwotne
5. Zadania egzegezy katolickiej
Zakończenie
Wykaz skrótów


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie