Encyklika papieża Leona XIII
PROVIDENTISSIMUS DEUS
o studiowaniu Pisma Świętego
Encyklika papieża Piusa XII
DIVINO AFFLANTE SPIRITU
o odpowiednim prowadzeniu badań Świętej Biblii

autor :  Andrzej Lang

format :  B5
objętość :  160 str.

ISBN  978-83-7837-081-9

Wprowadzenie

Spis treściWPROWADZENIE

Encyklika Leona XIII PROVIDENTISSIMUS DEUS miała olbrzymie znaczenie dla odrodzenia biblistyki katolickiej i uniknięcia kryzysu wiary. Nie oznacza to jednak, że wszystkie podane w niej pouczenie i wskazówki są wciąż aktualne. Dopiero rozwój nauk biblijnych, odkrycia nowych kodeksów i rękopisów, szczególnie w Qumran i innych miejscowościach Pustyni Judzkiej, pozwolił na publikację pełniejszych wydań krytycznych Pisma Świętego. Zmieniło to spojrzenie na historię tekstu biblijnego i jego rozumienie, a także spowodowało pewną zmianę w stanowisku Magisterium Kościoła.

Encyklika Piusa XII DIVINO AFFLANTE SPIRITU jest kolejnym dokumentem Magisterium Kościoła, który miał olbrzymie znaczenie dla rozwoju biblistyki katolickiej. Ukazała się w 50 rocznicę wydania encykliki Leona XIII Providentissimus Deus, czyli 30 września 1943 roku. Umożliwiła ona biblistom katolickim prowadzenie dalszych badań historyczno-krytycznych i rozwijanie nauk pomocniczych, a także ułatwiło im wyjaśnianie niezgodności w dziedzinie przyrodniczej i historycznej.

Celem tego skróconego komentarza jest przybliżenie tematyki biblijnej i historii rozwoju biblistyki katolickiej szerokiemu gronu czytelników.


SPIS TREŚCI

ENCYKLIKA o studiowaniu Pisma Świętego

Wprowadzenie
1. Znaczenie badań Pisma Świętego
2. Pismo Święte w życiu Kościoła
3. Uporządkowanie studiów biblijnych
4. Obrona autorytetu Pisma Świętego
Zakończenie

ENCYKLIKA o odpowiednim prowadzeniu badań Świętej Biblii

Wstęp
I. Opieka Leona XIII i jego następców nad biblistyką

     1. Dzieło Leona XIII
     2. Dzieło następców Leona XIII
     3. Opieka papieży nad wykorzystaniem i rozprzestrzenianiem Pisma Świętego
     4. Owoce tej różnorodnej działalności

II. Badania Pisma Świętego w naszych czasach

     Dzisiejsza sytuacja biblistyki
     1. Powrót do tekstów pierwotnych
     2. Interpretacja Pisma Świętego
     3. Szczególne obowiązki komentatorów w naszych czasach
     4. Sposób rozwiązywania zagadnień trudniejszych
     5. Posługiwanie się Pismem Świętym w nauczaniu wiernych

Zakończenie

KOMENTARZ

Wprowadzenie

     Teksty encyklik
     Nazwy Pisma Świętego

1. Tło historyczne
2. Pojęcie Magisterium Kościoła
3. Encyklika jako dokument papieksi
4. Natchnienie Pisma Świętego

     Wcześniejsza nauka o natchnieniu
     Współczesna nauka o natchnieniu

5. Hermeneutyka biblijna

     Wcześniejsza hermeneutyka
     Późniejsza hermeneutyka

6. Wulgata a teksty pierwotne
7. Znaczenie Pisma Świętego
8. Uporządkowanie studiów biblijnych
9. Zadania egzegezy katolickiej
10. Tłumaczenie Eugeniusza Dąbrowskiego
Zakończenie
Bibliografia


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie