Zaawansowane modele i algorytmy optymalizacji w systemach cyklicznych

redaktorzy :  Wojciech Bożejko, Jarosław Pempera, Czesław Smutnicki, Mieczysław Wodecki

format :  B5
objętość :  278 str. (w tym 12 kartek kolorowych)

ISBN  978-83-7837-064-2

Spis treściSPIS TREŚCI

Lista symboli
Lista skrótów
Wstęp
1. Procesy dyskretne i cykliczne

1.1 Badania operacyjne
1.2. Modele deterministyczne
1.3. Sieci Petri
1.4. Systemy kolejkowe
1.5. Systemy zdarzeniowe
1.6. Systemy multimodalne
1.7. Symulacje

I. Cykliczne systemy przepływowe

2. Problemy z ograniczeniami magazynowania

2.1. Opis problemu
2.2. Problem dolnego poziomu
2.3. Problem górnego poziomu
2.4. Zaawansowane przeszukiwanie sąsiedztwa
2.5. Badania komputerowe
2.6. Instancje testowe
2.7. Ocena czasu działania algorytmu
2.8. Ocena jakości generowanych rozwiązań
2.9. Podsumowanie

3. Problem z przezbrojeniami

3.1. Sformułowanie problemu
3.2. Model matematyczny
3.3. Zerowe czasy przezbrojeń
3.4. Wyznaczanie czasu cyklu
3.5. Bloki zadań
3.6. Metoda przeszukiwania z tabu
3.7. Generowanie otoczeń
3.8. Wyznaczanie wzorca
3.9. Eksperymenty obliczeniowe
3.10. Podsumowanie

4. Problem hybrydowy z przezbrojeniami maszyn

4.1. Hybrydowy problem przepływowy
4.2. Cykliczny hybrydowy problem przepływowy
4.3. Algorytm wyznaczania czasu cyklu
4.4. Eksperymenty obliczeniowe
4.5. Podsumowanie

5. Równoważenie linii montażowej

5.1. Sformułowanie problemu
5.2. Prosty problem równoważenia linii montażowej (SALBP)
5.3. Ogólny problem równoważenia linii montażowych (GALMBP)
5.4. Metody rozwiązywania
5.5. Podsumowanie

II. Cykliczne systemy gniazdowe

6. Cykliczny problem gniazdowy

6.1. Problem
6.2. Model matematyczny
6.3. Wytwarzanie cykliczne
6.4. Harmonogram powielony
6.5. Asynchroniczny system cykliczny
6.6. Synchroniczny system cykliczny
6.7. Poszukiwanie sekwencji zadań
6.8. Algorytmy optymalizacyjne
6.9. Badania eksperymentalne
6.10. Dodatkowe ograniczenia
6.11. Cykle z przeplotami
6.12. Podsumowanie

7. Systemy gniazdowe z przezbrojeniami

7.1. Opis problemu
7.2. Model grafowy
7.3. Cykliczny problem gniazdowy
7.4. Model matematyczny
7.5. Wyznaczanie minimalnego czasu cyklu
7.6. Podsumowanie

8. Algorytmy równoległe wyznaczania minimalnego czasu cyklu

8.1. Sformułowanie problemu
8.2. Metoda równoległego wyznaczania najdłuższych ścieżek w grafie
8.3. Model grafowy
8.4. Graf H(pi)
8.5. Graf H(m)(pi)
8.6. Graf skonsolidowany H(pi)
8.7. Graf skonsolidowany H(m)(pi)
8.8. Harmonogramy cykliczne
8.9. Wyznaczanie minimalnego czasu cyklu
8.10. Metoda sekwencyjna
8.11. Metody równoległe
8.12. Podsumowanie

9. Elastyczny problem gniazdowy

9.1. Elastyczny cykliczny problem gniazdowy
9.2. Algorytm golfowy
9.3. Konstrukcja algorytmu golfowego
9.4. Wyznaczanie dolnego oszacowania
9.5. Eksperymenty obliczeniowe
9.6. Podsumowanie

10. Problem otwarty

10.1. Wstęp
10.2. Cykliczny problem otwarty
10.3. Model grafowy
10.4. Algorytm optymalizacyjny
10.5. Wyniki badań komputerowych
10.6. Podsumowanie

III. Zastosowania

11. Zarządzanie zasobami ludzkimi

11.1. Wprowadzenie
11.2. System produkcyjny
11.3. Wytwarzanie cykliczne
11.4. Grafy dysjunktywne
11.5. Model obliczeniowy
11.6. Metoda rozwiązania
11.7. Podsumowanie

12. Model cyklicznej linii produkcyjnej z wiedzą rozmytą

12.1. Wprowadzenie
12.2. Przegląd literatury
12.3. Linia produkcyjna
12.4. Model matematyczny
12.5. Niepewne dane
12.6. Metody rozwiązania
12.7. Podsumowanie

13. Identyfikacja zachowań cyklicznych

13.1. Wprowadzenie
13.2. Dotychczasowy stan wiedzy
13.3. Zdania, zasoby i kryteria optymalizacji
13.4. Problemy zarządzania zasobami ludzkimi z zachowaniami cyklicznymi
13.5. Podsumowanie

Uwagi końcowe
Bibliografia
Skorowidz
Glosariusz


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie