Wprowadzenie do Informatyki Kwantowej

autor :  Marian Chudy

format :  B5
objętość :  84 str.

ISBN  978-83-60434-87-1

Spis treściSPIS TREŚCI

Wstęp

1. Postawy matematyczne obliczeń kwantowych

1.1. Niektóre własności przestrzeni Hilberta
1.2. Operatory w przestrzeniach Hilberta

2. Aspekty fizyczne obliczeń kwantowych

2.1. Opis układu kwantowego i jego stanów
2.2. Opis i własności pomiaru

3. Informacja kwantowa

3.1. Formy zapisu i przechowywania informacji kwantowej
3.2. Przetwarzanie informacji kwantowej
3.3. Przesyłanie informacji kwantowej

4. Algorytmy kwantowe

4.1. Ogólna postać algorytmu kwantowego
4.2. Przykłady algorytmów kwantowych

5. Kwantowe algorytmy rozwiązywania wybranych problemów informatycznych

5.1. Wyszukiwanie minimalnego elementu w nieposortowanej tablicy
5.2. Zagadnienia odrębności

Literatura

Skorowidz


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie