Metody przetwarzania sygnałów akustycznych w komputerowej analizie mowy

autor :  Zygmunt Ciota

format :  B5
objętość :  120 str.

ISBN  978-83-60434-75-8

Spis treściSPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń

1. Wstęp

2. Matematyczny opis sygnałów mowy

3. Filtracja w procesie analizy i przetwarzania sygnałów mowy

4. Analiza traktu głosowego

5. Systemy rozpoznawania i syntezy mowy

6. Systemy identyfikacji głosu i rozpoznawania osób

7. Systemy rozpoznawania emocji na podstawie analizy głosu

8. Sprzętowe przetwarzanie sygnałów akustycznych

9. Biomedyczne zastosowania analizy i przetwarzania głosu

10. Zakończenie

Literatura


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie