Modelowanie numeryczne fantomów serca na potrzeby obrazowania odkształceń w echokardiografii

autor :  Szymon Cygan

format :  B5
objętość :  140 str. (w tym 8 kartek kolorowych)

ISBN  978-83-7837-082-6

Streszczenie
Spis treściSTRESZCZENIE

Niniejsza monografia podsumowuje cykl prac obejmujących modelowanie różnych fantomów lewej komory serca, z których część powstała również w formie fizycznej. Prace te początkowo traktowane były czysto narzędziowo, jednak wraz z gromadzeniem doświadczeń udało się wytworzyć unikatowy warsztat naukowy oraz uzyskać interesujące wyniki opisane w tej książce.


SPIS TREŚCI

Spis treści
Od autora
Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń

1. Wstęp
2. Wybrane zagadnienia mechaniki
3. Obrazowanie odkształceń w echokardiografii
4. Zarys budowy i mechaniki serca
5. Modelowanie numeryczne w planowaniu eksperymentów fizycznych
6. Model jako źródło danych referencyjnych
7. Modele do generacji danych syntetycznych
8. Podsumowanie

Literatura


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie