Ocena zdrowotności automatycznie skaryfikowanych żołędzi za pomocą komputerowej analizy obrazów

autor :  Zbigniew Bubliński, Joanna Grabska-Chrząstowska, Mirosław Jabłoński, Joanna Kwiecień, Zbigniew Mikrut, Piotr Pawlik, Jaromir Przybyło, Ryszard Tadeusiewicz, Paweł Tylek, Józef Walczyk

format :  B5
objętość :  132 str. (w tym 41 kartki kolorowe)

ISBN  978-83-7837-060-4

Spis treściSPIS TREŚCI

1. Wstęp

1.1. Geneza, cel i zakres monografii
1.2. Przedsiewne traktowanie nasion dębu szypułkowego
1.3. Wpływ skaryfikacji na kiełkowanie nasion oraz jakość sadzonek
1.4. Możliwość oceny żywotności nasion poddanych skaryfikacji
1.5. Zawartość monografii

2. Wizyjny system detekcji orientacji żołędzi

2.1. Baza danych
2.2. Algorytmy detekcji orientacji żołędzi
2.3. Porównanie metod i podsumowanie

3. Wizyjny system oceny jakości przekrojów żołędzi - baza danych

3.1. Wstęp
3.2. Założenia systemu
3.3. Budowa systemu
3.4. Metodyka tworzenia bazy danych
3.5. Zawartość bazy danych
3.6. Działanie systemu
3.7. Oceny ekspertów jako materia porównawczy do ewaluacji algorytmów
3.8. Podział na zbiory: uczący i testowy

4. Wizyjny system oceny jakości przekrojów żołędzi - przetwarzanie wstępne danych obrazowych

4.1. Reprezentacja danych obrazowych
4.2. Normalizacja obrazów przekrojów
4.3. Segmentacja
4.4. Półautomatyczna anotacja cech

5. Wizyjny system oceny jakości przekrojów żołędzi - ekstrakcja cech

5.1. Klasyczne histogramy
5.2. Wielkości statystyczne obliczane globalnie i w obszarach
5.3. Histogramy strukturalne

6. Wizyjny system oceny jakości przekrojów żołędzi - klasyfikacja

6.1. Uwagi wstępne - miary jakości klasyfikacji
6.2. Podział zbioru dostępnych obrazów
6.3. Najprostsza metoda klasyfikacji: algorytm k najbliższych sąsiadów
6.4. Zastosowani sztucznych sieci neuronowych w programie Statistica
6.5. Klasyfikacja sieciami neuronowymi skonstruowanymi w środowisku MATLABa

7. Podsumowanie


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie