Korpusowe badania języka mówionego

autor :  Grażyna Demenko

format :  B5
objętość :  270 str. (w tym 9 stron kolorowych)

ISBN  978-83-7837-043-7

Spis treściSPIS TREŚCI

Przedmowa

1. Wstęp

I. Lingwistyczne podstawy analizy mowy

2. Język i mowa
3. Fonetyczno-akustyczny opis prozodii
4. Kontekstowa analiza akcentu

II. Badania korpusowe

5. Wstęp do technik przetwarzania mowy
6. Korpusy językowe
7. Przetwarzanie informacji afektywnych
8. Zasoby językowe w praktyce

III. Implementacje

9. Rozpoznawanie mowy polskiej
10. Rozpoznawanie mówcy
11. Synteza mowy
12. Audiologia i foniatria
13. Nauka języka
14. Perspektywy rozwoju technologii języka i mowy

Aneksy

Aneks 1. Transkrypcja fonetyczna
Aneks 2. Statystyki bigramów i trigramów
Aneks 3. Frekwencja trifonów
Aneks 4. Leksykon frekwencyjny
Aneks 5. Przykłady N-gramów
Aneks 6. Specyfikacja anotacji
Aneks 7. Specyfikacja bazy do syntezy mowy

Bibliografia


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie