Metody analizy danych z detekcją wyjątków

autor :  Agnieszka Duraj

format :  B5
objętość :  194 str.

ISBN  978-83-7837-080-2

Spis treściSPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
2. Dane
3. Detekcja wyjątków przy użyciu metod statystycznych, odległościowych i gęstościowych
4. Wykrywanie wyjątków w danych tekstowych i mieszanych przy użyciu podsumowań lingwistycznych
5. Wielokryterialne wykrywanie wyjątków przy użyciu algorytmów genetycznych
6. Wykrywanie przypadków wyjątkowych poprzez wnioskowanie
7. Wykrywanie wyjątków w strumieniach danych przy użyciu metod statystycznych i odległościowych
8. Wnioski końcowe
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie