Wykrywanie wyjątków metodami analizy danych

autorzy :  Agnieszka Duraj, Piotr S. Szczepaniak

format :  B5
objętość :  224 str.

ISBN  978-83-7837-137-3

Spis treściSPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
2. Dane
3. Metody statystyczne, odległościowe i gęstościowe
4. Zastosowanie podsumowań lingwistycznych
5. Przykłady użycia zbiorów przybliżonych
6. Wielokryterialne wykrywanie wyjątków
7. Wnioskowanie o istnieniu przypadków wyjątkowych
8. Wykrywanie wyjątków w strumieniach danych
9. Praktyczne przykłady wykrywania wyjątków
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie