Życie Księdza Eugeniusza Dąbrowskiego (1901-1970)

autor :  Andrzej Lang

format :  B5
objętość :  320 str.

ISBN  978-83-7837-069-7

Spis treściSPIS TREŚCI

Wstęp
1. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1901-1939

1.1. Kontekst historyczny
1.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1901-1917
1.3. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1917-1939

2. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1939-1944

2.1. Kontekst historyczny
2.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1939-1944

3. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1944-1953

3.1. Kontekst historyczny
3.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1944-1950
3.3. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1950-1953

4. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1954-1959

4.1. Kontekst historyczny
4.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1954-1959

5. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1960-1970

5.1. Kontekst historyczny
5.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1960-1970

6. Eugeniusz Dąbrowski a Sobór Watykański II

6.1. Eugeniusz Dąbrowski a rozwój biblistyki katolickiej przed Soborem Watykańskim II
6.2. Eugeniusz Dąbrowski a biblistyka katolicka w trakcie i po Soborze Watykańskim II

7. Dodatki

7.1. Nowy Testament w przekładzie Eugeniusza Dąbrowskiego
7.2. Wiarygodność relacji Eugeniusza Dąbrowskiego
7.3. Oświadczenia i przemówienia polityczne Eugeniusza Dąbrowskiego
7.4. Eugeniusz Dąbrowski w zbiorach IPN
7.5. Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego
7.6. Szkoła Biblijna na KUL
7.7. Papieska Komisja Biblijna
7.8. Orzeczenia Kościoła dotyczące Pisma Świętego

Podsumowanie
Wykaz skrótów
Bibliografia


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie