Eksploracja danych w modelowaniu użytkowników edukacyjnych systemów internetowych

autor :  Danuta Zakrzewska

format :  B5
objętość :  162 str.

ISBN  978-83-7837-003-1

Spis treściSPIS TREŚCI

1. Wstęp

2. Personalizacja w systemach nauczania na odległość

2.1. Adaptacyjne systemy edukacyjne
2.2. Techniki eksploracji danych w nauczaniu na odległość

3. Modele użytkowników

3.1. Ścieżki modelowania użytkowników
3.2. Style uczenia się
3.3. Łatwość użycia systemu
3.4. Preferencje kolorystyczne
3.5. Modele mieszane
3.6. Rejestrowanie dotychczasowych działań
3.7. Wyznaczanie profili grup studentów

4. Algorytmy eksploracji danych

4.1. Wprowadzenie
4.2. Analiza klastrowa
4.3. Klasyfikacja
4.4. Eksploracja częstych wyrazów

5. Eksploracja danych w budowaniu i modelowaniu grup

5.1. Znajdowanie grup studentów o podobnych cechach
5.2. Modelowanie grup studenckich
5.3. Grupy studentów o podobnych wzorcach zachowań
5.4. Rekomendacje do grup
5.5. Uwagi końcowe

6. Przykładowe zastosowania

6.1. Grupowanie według stylów uczenia się
6.2. Łatwość użycia systemów edukacyjnych
6.3. Dotychczasowe działania
6.4. Uwagi końcowe

Bibliografia

Lista rysunków

Lista tabel

Skorowidz


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie