Dwanaście esejów o automatyce

autor :  Paweł D. Domański

format :  B5
objętość :  198 str.

ISBN  978-83-7837-144-1

Wprowadzenie

Spis treściWPROWADZENIE

Każdy z esejów opisuje inne zagadnienie, począwszy od postawowego pojęcia inżyniera, poprzez różne aspekty modelowania i sterowania, falowe pojęcie i niepodważalną esencję regulacji czyli algorytm PID aż po obecnie moden i medialne sztuczne inteligencje. Do wszystkich zagadnień starałem się podejść osobiście, z mojej własnej perspektywy. Zatem książka z założenia nie jest obiektywna i nigdy taką być nie miała.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

1. My name is Automatyk, Inżynier Automatyk
2. Process Conrol: proces czy sterowanie?
3. Ujemne sprzężenie zwrotne
4. Modelowanie, identyfikacja, symulacja
5. PID pozwala przygotować prawdziwą włoską kawę
6. Feedforward, trzy parametry i praca do emerytury
7. Kaskada i automatyka pseudo-zaawansowana
8. Prawda czasu - prawda ekranu
9. Sztuczna inteligencja - przymiotnik osłabia rzeczownik
10. Automatyka wszechświata
11. Jak czegoś nie widać, to nie znaczy, że tego nie ma
12. Be brave, be bold, be brilliant!


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie