Algorytmy ewolucyjne z mutacją stabilną

autor :  Andrzej Obuchowicz

format :  B5
objętość :  218 str.

ISBN  978-83-7837-020-8

Spis treściSPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
2. Algorytmy ewolucyjne

2.1. Podstawowe pojęcia
2.2. Standardowe algorytmy ewolucyjne
2.3. Podsumowanie

3. Rozkłady stabilne

3.1. Stabilna zmienna losowa
3.2. Stabilny wektor losowy
3.3. Podsumowanie

4. Nieizotropowa mutacja stabilna

4.1. Efekt martwego otoczenia
4.2. Efekt symetrii
4.3. Podsumowanie

5. Izotropowa mutacja stabilna

5.1. Efekt martwego otoczenia
5.2. Analiza zbieżności lokalnej
5.3. Eksploracja kontra eksploatacja
5.4. Analiza odporności mutacji stabilnej
5.5. Adaptacja parametrów mutacji stabilnej
5.6. Podsumowanie

6. Mutacja stabilna z dyskretną miarą spektralną

6.1. Rozkłady stabilne z DSM
6.2. Dobór optymalnego rozkładu stabilnego
6.3. Adaptacja DSM
6.4. Podsumowanie

7. Mutacja izotropowa o stabilnym generatorze

7.1. Efekt martwego otoczenia
7.2. Analiza zbieżności lokalnej
7.3. Eksploatacja i eksploracja - ESTS
7.4. Optymalizacja globalna
7.5. Podsumowanie

8. Mutacja bazująca na rozkładach kierunkowych

8.1. Motywacja
8.2. Rozkłady kierunkowe
8.3. Badania symulacyjne
8.4. Podsumowanie

9. Podsumowanie
Bibliografia
Dodatek A. Problem przekraczania siodła
Dodatek B. Funkcje testowe


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie