Rekonfigurowalny Firewall implementowany w układach FPGA

autorzy :  Maciej Twardy, Kazimierz Wiatr

format :  B5
objętość :  226 str.

ISBN  978-83-7837-004-8

Spis treściSPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

1. Wstęp

2. Przegląd rozwiązań systemów ochrony danych przesyłanych w sieciach teleinformatycznych

2.1. Wprowadzenie
2.2. Klasyfikacja funkcjonalna
2.3. Klasyfikacja implementacyjna

3. Sprzętowa implementacja kontrolerów MAC dla sieci Ethernet

3.1. Wprowadzenie
3.2. Struktura ramki Ethernet
3.3. Środowisko sprzętowe
3.4. Sprzętowy kontroler MAC - wersja Fast Ethernet
3.5. Sprzętowy kontroler MAC - wersja Gigabit Ethernet

4. Sprzętowy system bezpieczeństwa typu Firewall

4.1. Wprowadzenie
4.2. Silnik sprzętowego systemu typu Firewall
4.3. Sprzętowy klasyfikator pakietów
4.4. Blok ładowania polityki bezpieczeństwa
4.5. Aplikacja zarządzająca
4.6. Ocena wyników implementacji kompletnej zapory sieciowej

5. Podsumowanie

6. Literatura


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie