Algorytmy fotorealistyczne grafiki komputerowej

autor :  Piotr Napieralski

format :  B5
objętość :  188 str.

ISBN  978-83-7837-027-7

Spis treściSPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
2. Wykaz ważniejszych symboli i oznaczeń
3. Fizyka światła

3.1. Parametry fizycne światła
3.2. Charakterystyka świetlna materiałów
3.3. Funkcje BRDF - interakcja światła z materiałami

4. Fotorealizm - definicja problemu, czynniki wpływające na realizm sceny 3d

4.1. Realizm w grafice komputerowej
4.2. Cechy obrazów realistycznych generowanych komputerowo
4.3. Jakość obrazu

5. Algorytmy globalnego oświetlenia

5.1. Równanie renderingu
5.2. Metody próbkowania punktowego
5.3. Metoda elementów skończonych
5.4. Mapowanie fotonowe

6. System renderujący stosujący algorytmy globalnego oświetlenia

6.1. Struktura systemu renderującego

7. Załączniki

7.1. Wielkości fizyczne i oznaczenia zdefiniowane w układzie SI

8. Bibliografia
9. Skorowidz


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie