Fuzja wielospektralnych informacji w sterowaniu ruchem dalmierza laserowego do wykrywania małych obiektów kosmicznych

autor :  Tomasz Suchodolski

format :  B5
objętość :  130 str.

ISBN  978-83-7837-125-0

Spis treściSPIS TREŚCI

1. Wstęp

1.1. Tło historyczne i motywacja
1.2. Cel i zakres monografii
1.3. Układ pracy

2. Zadanie pomiaru pozycji obiektów orbitalnych

2.1. Obserwacje optyczne
2.2. Obserwacje radiowe
2.3. Obserwacje laserowe

3. Teoria ruchu sztucznych satelitów Ziemi

3.1. Perturbacje pochodzenia grawitacyjnego
3.2. Perturbacje pochodzenia mechanicznego
3.3. Perturbacje pochodzenia niegrawitacyjnego
3.4. Przyspieszenia empiryczne

4. Zadanie sterowania systemem dalmierza laserowego

4.1. Zadanie śledzenia obiektu orbitalnego
4.2. Struktura systemu sterowania dalmierza laserowego
4.3. Źródła błędów systematycznych
4.4. Aktywna korekta sterowania
4.5. Fuzja sygnałów informacji stanu

5. Realizacja systemu sterowania dalmierza laserowego

5.1. Realizacja procesu wyznaczenia pozycji obiektu orbitalnego w oparciu o dane efemerydalne
5.2. Realizacja procesu śledzenia teleskopu za obiektem orbitalnym
5.3. Realizacja laserowego pomiaru odległości
5.4. Umiejscowienie pomiaru odległości w dziedzinie czasu

6. Realizacja autorskiego algorytmu sterowania

7. Podsumowanie

Bibliografia


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie