Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w geodezji i kartografii

redaktor naukowy :  Wiesław Pawłowski

redaktorzy tomu :  Andrzej Kaźmierczak, Wiesław Pawłowski

format :  B5
objętość :  182 str. (w tym 11 stron kolorowych)

ISBN  978-83-7837-011-6

Spis treściSPIS TREŚCI

Przedmowa

Analyses of the geophysical excitations of polar motion in the period: 2001.0-2009.0

Potencjał topograficzny mas nad geoidą

Topological structure of cadastral space

Wykorzystanie zobrazowań termalnych środowiska naturalnego w analizach jego stanu cieplnego

Weryfikacja normatywnej zgodności projektów budowlanych

Weryfikacja kryteriów dokładnościowych w geodezji według procedur ISO

Geodezyjny monitoring uszkodzonych budowli zabytkowych

Naziemny skaning laserowy w pomiarze brzegu klifowego Wolińskiego Parku Narodowego

Obsługa metrologiczna certyfikacji nowoczesnej techniki geodezyjnej na naukowym poligonie geodezyjnym

MICARIS - system informacji o archiwalnych mapach górniczych z terenu Polski

Analiza ryzyka powstania szkód górniczych pod wpływem eksploatacji


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie