Układy FPGA w rekonfigurowalnych systemach wizyjnych czasu rzeczywistego

autor :  Marek Gorgoń

format :  B5
objętość :  148 str. (w tym 10 str. kolorowych)

ISBN  978-83-7837-035-2

Spis treściSPIS TREŚCI

Streszczenie

Summary

Spis skrótów angielskojęzycznych

1. Wstęp

2. Akwizycja obrazu i sygnał wizyjny

3. Systemy równoległe w przetwarzaniu obrazów

3.1. Podstawowe pojęcia dla równoległych systemów obliczeniowych
3.2. Klasyfikacja cyfrowych układów elektronicznych wykorzystywanych w systemach obliczeniowych
3.3. Ocena zadania obliczeniowego pod kątem doboru architektury elementu obliczeniowego
3.4. Liczbowe miary oceny wydajności systemu obliczeniowego
3.5. Kryteria wyboru typu elementu obliczeniowego
3.6. Porównanie systemów obliczeniowych ze względu na rodzaj zastosowanego elementu obliczeniowego
3.7. Drobnoziarnista architektura potokowa w systemie wizyjnym

4. Układy reprogramowalne

4.1. Budowa i zasoby układów FPGA
4.2. Projektowanie konfiguracji układów FPGA
4.3. Symulacja i weryfikacja układów FPGA
4.4. Metodologia implementacji algorytmów w układach FPGA

5. Operacje wstępnego przetwarzania obrazów w układach FPGA

5.1. Integracja algorytmów przetwarzania obrazu w układach FPGA nowszych generacji
5.2. Przykłady zaawansowanych architektur FPGA do przetwarzania obrazów

6. Architektury do analizy i rozpoznawania obrazu

6.1. Implementacje wybranych metod analizy obrazu w układach FPGA - przegląd literatury
6.2. Moduły obliczeniowe realizujące algorytmy generacji tła
6.3. Potokowa architektura do wyliczania przepływu optycznego metodą Horna-Schuncka
6.4. Przykłady architektur do realizacji zadań aplikacyjnych

Literatura


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie