Luter. Tom 1. Tłumaczenie i komentarz

autor :  Hartmann Grisar

format :  B5
objętość :  654 str.

ISBN  978-83-7837-138-0

Spis treściSPIS TREŚCI

Bibliografia
Wprowadzenie

Tom I. Droga do apostazji (1483-1530)

Rozdział I. Przebieg studiów i pierwsze lata w klasztorze

1. Nowicjat i wczesne lata Lutra
2. Wierność nowemu powołaniu a pokusy
3. Podróż do Rzymu
4. Mały świat Wittenbergi a wielki świat Kościoła i państwa

Rozdział II. Zapowiedź zmian

1. Stare i nowe źródła
2. Komentarz Lutra do Księgi Psalmów (1513-1515). Dysputa z obserwantami a samo-sprawiedliwość
3. Wyjątki z najstarszych kazań. Przeciwnicy
4. Wstępne uwagi o relacji młodego Lutra do scholastyki i mistycyzmu
5. Fragmenty wcześniejszych listów
6. Cel teologiczny

Rozdział III. Punkt startowy

1. Dawne niepoprawne poglądy
2. Czy zła pożądliwość jest nieodparta?
3. Prawdziwy punkt startowy i czynniki współdziałające

Rozdział IV. "Jestem ze szkoły Ockhama"

1. Bliższe badanie wykształcenia teologicznego Lutra
2. Ujemny wpływ szkoły Ockhama na Lutra
3. Pozytywny wpływ ockhamizmu na Lutra

Rozdział V. Rafy fałszywej mistyki

1. Tauler i Luter
2. Skutek mistycyzmu u Lutra

Rozdział VI. Przemiana z 1515 w świetle komentarza do Listu do Rzymian

1. Nowe publikacje
2. Ponure poglądy na temat Boga i przeznaczenia
3. Walka ze "świętością-przez-uczynki" i obserwantami w komentarzu do Listu do Rzymian
4. Atak na skłonność do dobra i wolną wolę
5. Luter szorstko odrzuca dawną naukę o cnocie i grzechu
6. Przygotowanie do usprawiedliwienia
7. Przywłaszczenie sprawiedliwości Chrystusa przez pokorę - ani "tylko wiara", ani pewność zbawienia
8. Subiektywizm a autorytet Kościoła. Oburzenie i napięcie
9. Mistyk w komentarzu do Listu do Rzymian
10. Komentarz do Listu do Rzymian jako dzieło religijne i naukowe

Rozdział VII. Pewne osobliwości odnośnie zewnętrznych okoliczności i życia wewnętrznego Lutra w czasie kryzysu

1. Luter jako przełożony jedenastu domów augustiańskich
2. Mnich o niezależnych poglądach i postępowaniu
3. Hipersipirytualizm i wezwanie do reform. Samodoskonalenie? Pokuta

Rozdział VIII. Komentarz do Listu do Galatów. Pierwsze dysputy i sukcesy

1. "Początek sprawy ewangelii". Wyjaśnienie Listu do Galatów (1516-1517)
2. Dysputy o mocy ludzkiej i przeciwko scholastykom (1516-1517)
3. Dysputa w Heidelbergu o wierze i łasce. Inne publiczne wypowiedzie
4. Stosunek do Kościoła

Rozdział IX. Tezy o odpuście z 1517 i ich następstwa

1. Kazania odpustowe Tetzela a 95 tez
2. Historia i legenda zbiórki na kościół św. Piotra
3. Proces w Augsburgu (1518)
4. Dysputa w Lipsku (1519). Miltitz. Podejrzane raporty

Rozdział X. Postępy Lutra w nowym nauczaniu

1. Drugi etap rozwoju. Pytania o pewność zbawienia
2. Odkrycie w wieży klasztornej (1518-1519)
3. Legendy. Oznaki burzy

Rozdział XI. Początek wielkiej apostazji

1. Sojusznicy wśród humanistów i szlachty do połowy 1520
2. Zasłona apostazji
3. Największe dzieła reformacyjne Lutra. Religijność i radykalizm
4. Dwa typy wykształconych zwolenników Lutra: Willibald Pirkheimer i Albert Durer

Rozdział XII. Ekskomunika i banicja. Chrzest duchowy w Wartburgu

1. Proces. Ekskomunika (1520) i jej konsekwencje
2. Sejm w Wormacji (1521) a postawa Lutra
3. Legendy
4. Pobyt Lutra w Wartburgu
5. Legendy Wartburga

Rozdział XIII. Powstanie kościołów reformowanych

1. Przeciwko fanatykom. Kościoły kongregacjonalne?
2. Przeciwko celibatowi. Wątpliwi pomocnicy z kleru i klasztorów
3. Wpływ apostazji na autora. Życie prywatne (1522-1525)
4. Dalsze cechy tworzące obraz Lutra. Wygląd zewnętrzny. Cierpienia cielesne i psychiczne

Rozdział XIV. Od wojny chłopskiej do sejmu w Augsburgu (1525-1530)

1. Małżeństwo Lutra
2. Wojna chłopska. Polemiki
3. Religia niewolnej woli. Spór między Lutrem a Erazmem
4. Nowe poglądy na władze świeckie
5. Jak był wprowadzony nowy system kościelny
6. Ostre utarczki z fanatykami
7. Postępy apostazji. Sejm w Spirze (1529) i Augsburgu (1530)

KOMENTARZ

1. Wstęp
2. Hartmann Grisar (1845-1932)
3. Kościół pod koniec średniowiecza
4. Życie Marcina Lutra do 1530
5. Rozwój doktryn Marcina Lutra
6. Wybrane zagadnienia

6.1. Sposób postępowania Marcina Lutra
6.2. Mowa nienawiści Marcina Lutra
6.3. Stosunek Marcina Lutra do Pisma Świętego
6.4. Stosunek Marcina Lutra do Mszy Świętej
6.5. Stosunek Marcina Lutra do władz świeckich
6.6. Legendy o Marcinie Lutrze
6.7. Protestanci a doktryny Marcina Lutra
6.8. Różne ciekawostki

7. Aktualność dzieła Hartmanna Grisara