Luter. Tom 2. Tłumaczenie i komentarz

autor :  Hartmann Grisar

format :  B5
objętość :  762 str.

ISBN  978-83-7837-143-4

Spis treściSPIS TREŚCI

Tom II. Szczyt życia

Rozdział XV. Organizacja i pozycja publiczna nowego kościoła

1. Sytuacja religijna Lutra. Czy była reakcja na radykalizm?
2. Od kościoła kongregacyjnego do państwowego. Sekularyzacja
3. Problem wojny religijnej i niezdecydowanie Lutra. Liga szmalkaldzka (1531)
4. Turcy przy granicy i Turcy (papiści) w cesarstwie
5. Nacjonalizm i patriotyzm Lutra

Rozdział XVI. Boża misja i jej oznaki

1. Rozwój idei Lutra o Bożej misji
2. Rzekoma misja przeciwko papistom
3. Dowody na Bożą misję. Cuda i proroctwa

Rozdział XVII. Spojrzenie na moralność reformatora

1. powołanie i sposób życia Lutra
2. Niektóre praktyczne zasady życia Lutra
3. Wyznanie Lutra odnośnie życia praktycznego i cnoty
4. Rozmowy przy stole i pierwsze notatki
5. O małżeństwie i seksualności
6. Skargi współczesnych i późniejsze fałszywe raporty
7. Dobre picie

Rozdział XVIII. Luter i Melanchton

1. Melanchton w służbie luteranizmu
2. Rozbieżności i zgoda miedzy Lutrem a Melanchtonem
3. Melanchton w szczycie kariery. Cierpienia psychiczne

Rozdział XIX. Relacje Lutra z Zwinglim, Karlstadtem, Bugenhagenem i innymi

1. Zwingli i spór o Wieczerzę Pańską
2. Karlstadt
3. Johann Agricola, Jakob Schenk i Johakk Egranus
4. Bugenhagen, Jonas i inni

Rozdział XX. Próby zjednoczenia w świetle planowanego soboru

1. Zurich, Munster a ugoda w Wittenberdze
2. Starania o sobór. Vergerio u Lutra (1535)
3. Zgromadzenie szmalkaldzkie (1537). Choroba Lutra
4. Duch Lutra u Melanchtona

Rozdział XXI. Książęce małżeństwa

1. Luter i Henryk VIII. Bigamia zamiast rozwodu
2. Bigamia Filipa z Hesji

Rozdział XXII. Luter i kłamstwo

1. Zestaw twierdzeń
2. Ówczesne opinie o Lutrze z obu obozów
3. Problem psychologiczny. Autosugestia i okoliczności łagodzące
4. Badania historyczne niektórych oszczerstw wobec Kościoła średniowiecznego
5. Czy Luter był wyzwolicielem kobiet ze "średniowiecznego upadku"

Rozdział XXIII. Nowe spory z Erazmem (1534, 1536) i księciem Jerzym (zm. 1539)

1. Ponownie Luter i Erazm
2. Jerzy z Saksonii w opinii Lutra i odwrotnie

Rozdział XXIV. Stan moralny towarzyszący reformacji. Książęcy opiekunowie

1. Raporty z różnych regionów luterańskich
2. W centrum nowej wiary
3. Próby wyjaśnienia upadku moralności przez Lutra
4. Choroba wieku: wątpliwości i melancholia

Rozdział XXV. Bliższy krąg współpracowników i rodzina. Pozytywne cechy Lutra

1. Profesor uniwersytecki, kaznodzieja, pastor
2. Charakter emocjonalny i dary intelektualne
3. Kontakty z przyjaciółmi. Wnętrze dawnego klasztoru augustianów

Rozdział XXVI. Sposób walki Lutra obrazem jego duszy

1. Gniew Lutra. Stosunek do Żydów, prawników i książąt
2. Tłumaczenie Lutra: "Musimy przeklinać papieża i jego królestwo"
3. Psychologia obraźliwego języka Lutra
4. Luster o swojej nietykalności i wyższości. Sztuka retoryki

Rozdział XXVII. Głosy z obozu obrońców Kościoła

1. Demoniczne ataki Lutra. Człowiek opętany
2. Głosy nawróconych
3. Opłakiwanie ran Kościoła i jego prześladowania
4. Walka literacka

Rozdział XXVIII. Nowe dogmaty w świetle historii i psychologii

1. Tekst Biblii i Duch jako prawdziwe sprawdziany doktryny
2. Luter jako komentator Biblii
3. "Sola fides". Usprawiedliwienie i pewność zbawienia
4. Dobre uczynki w teorii i praktyce
5. Inne innowacje w doktrynie religijnej
6. Ataki Lutra na ofiarę Mszy

Komentarz

1. Wstęp
2. Kłamstwa Marcina Lutra
3. Sprzeczności Marcina Lutra
4. Mowa nienawiści Marcina Lutra
5. Cenzura protestancka
6. Wybrane zagadnienia doktrynalne

6.1. "Sola fide"
6.2. "Sola scriptura"
6.3. Sakrament chrztu
6.4. Sakrament pokuty
6.5. Sakrament Eucharystii
6.6. Odrzucenie czyśćca
6.7. Dobre uczynki
6.8. Zachęta do grzeszenia

7. Pozostałe zagadnienia

7.1. Legendy o Marcinie Lutrze
7.2. Ciekawostki