Identyfikacja modeli parametrycznych w przykładach

autor :  Krzysztof Janiszowski

format :  B5 (+ CD-ROM)
objętość :  416 str.

ISBN  83-87674-32-X

Streszczenie
Spis treściSTRESZCZENIE

Książka przedstawia możliwości wykorzystania technik identyfikacji statystycznej dla budowania modeli procesów dynamicznych. Podstawą proponowanego podejścia jest wykorzystanie standardowych form modeli parametrycznych dla utworzenia opisu w celu np. odtworzenia sygnału, przeprowadzenia predykcji jego wartości, określenia właściwości dynamicznych badanego procesu, zaprojektowania układu regulacji itd. Zakres rozpatrywanych modeli obejmuje: proste struktury liniowe, modele parametryzowane funkcjami rozmytymi, jak również modele w formie sztucznych sieci neuronowych.

Głównym zamierzeniem autora jest zaznajomienie z problematyką identyfikacji możliwie szerokiego grona odbiorców, którzy niekoniecznie muszą posiadać odpowiednie przygotowanie fachowe. Z tego powodu zawartość książki została podzielona na odrębne części obejmujące:

I. Wprowadzenie do zagadnienia identyfikacji z przedstawieniem struktur stosowanych modeli, zastosowań, sposobów weryfikacji i podstawowych aspektów obliczeniowych w zakresie przetwarzania sygnałów oraz szacowania modeli z przekazaniem wyłącznie podstawowych formuł.

II. Obszerną dyskusję wyników identyfikacji przeprowadzoną dla dwóch przykładów procesów symulowanych oraz czterech zestawów danych z badania rzeczywistych przypadków: oceny testów psychomotorycznych kandydatów na pilotów, określenia modelu dla projektowania algorytmu pozycjonowania serwomechanizmu pneumatycznego, badania modelu dla odtwarzania sygnału temperatury w przegrzewaczu zespołu energetycznego oraz modelu dla prowadzenia predykcji wartości kursów giełdowych.

III. Instrukcję wykorzystania pakietu informatycznego IDCAD (załączonego na dyskietce CD), za pomocą którego zostały wyznaczone wspomniane modele.

IV. Dodatki zawierające uzupełnienia lub wyprowadzenia wybranych zależności wykorzystywanych w części I lub II, literaturę oraz skorowidz.


SPIS TREŚCI

Przedmowa

Część I. Sygnały, modele i ich właściwości

I.1. Zasady wyznaczania modeli i cele identyfikacji
I.2. Sygnały i ich właściwości
I.3. Opis procesów i postacie modeli
I.4. Analiza właściwości dynamicznych wyznaczonych modeli
I.5. Wskaźniki oceny modeli procesów i zasady weryfikacji
I.6. Podstawy wyznaczania modeli
I.7. Przetwarzanie sygnałów

Część II. Przykłady zastosowań

II.1. Proces liniowy II rzędu
II.2. Identyfikacja nieliniowego procesu dynamicznego
II.3. Badanie testów psychomotorycznych - model reakcji człowieka
II.4. Badanie modelu serwomechanizmu pneumatycznego
II.5. Badanie modelu predykcyjnego schładzacza pary w ciągu parowo-wodnym zespołu energetycznego
II.6. Prognoza kursów giełdowych

Część III. Instrukcja obsługi pakietu IDCAD

III.1. Główne okno programu
III.2. Moduł przetwarzania danych
III.3. Moduł zarządzania i identyfikacji
III.4. Moduł analizy
III.5. Moduł weryfikacji
III.6. Działanie pakietu IDCAD w warunkach awaryjnych

Część IV. Dodatki

IV.1. Właściwości sygnałów, funkcje korelacji, gęstość mocy
IV.2. Modele procesów, ich właściwości i sposoby przekształceń
IV.3. Definicje i pojęcia z zakresu logiki zbiorów rozmytych
IV.4. Modele w formie sztucznych sieci neuronowych (SSN) i ich wyznaczanie
IV.5. Metody i wyniki oszacowań modeli paramterycznych
IV.6. Literatura
IV.7. Skorowidz


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie