Metody probabilistyczne analizy systemów informacyjnych

autor :  Oleg Tikhonenko

format :  B5
objętość :  326 str.

ISBN  83-60434-15-8

Streszczenie
Spis treściSTRESZCZENIE

W książce są przedstawione oparte na teorii obsługi masowej podstawowe metody i modele matematyczne przeznaczone do analizy systemów informacyjnych o stochastycznym charakterze działania. Przedstawione w książce metody badawcze to metoda równań różniczkowych, za pomocą której analizowane są charakterystyki markowowskich systemów obsługi, metoda zdarzeń dodatkowych oraz procesów uliniowanych i włożonych łańcuchów Markowa, stosowane do analizy systemów semimarkowowskich.

Cechą charakterystyczną książki jest obecność dużej liczby (ponad 100) zadań organicznie dopełniających materiał teoretyczny, których duża część posiada szczegółowe rozwiązania.

Książka jest adresowana do studentów i wykładowców uczelni wyższych, a także doktorantów i wszystkich osób zajmujących się informatyką i matematyką stosowaną, które wykorzystują w swojej działalności zawodowej modele probabilistyczne systemów informacyjnych.


SPIS TREŚCI

Przedmowa

Podstawowe skróty i oznaczenia

Wstęp

1. Elementy rachunku prawdopodobieństwa. Teoria strumienia wejściowego

1.1. Rozkład wykładniczy
1.2. Przekształcenia Laplace'a-Stieltjesa i Laplace'a
1.3. Funkcja tworząca
1.4. Metoda zdarzeń dodatkowych
1.5. Wejściowy strumień zgłoszeń
1.6. Strumień najprostszy
1.7. Strumienie stacjonarne
1.8. Czas obsługi
1.9. Zadania
1.10. Odpowiedzi i rozwiązania zadań

2. Analiza ogólna systemów obsługi

2.1. Klasyfikacja systemów obsługi
2.2. Istnienie warunków stacjonarnych działania systemów obsługi
2.3. Wzory Little'a
2.4. Zadania

3. Markowowskie systemy obsługi

3.1. Łańcuchy Markowa
3.2. Procesy narodzin i śmierci
3.3. Ogólny przegląd systemów markowowskich
3.4. System obsługi M/M/n/m
3.5. System obsługi M/M/n/oo (tj. znak nieskończoności)
3.6. System obsługi M/M/oo
3.7. Metoda faz Erlanga
3.8. Zadania
3.9. Odpowiedzi i rozwiązania zadań

4. System obsługi M/G/1/oo

4.1. Uwagi wstępne
4.2. Procesy semimarkowowskie
4.3. Okres zajętości
4.4. Rozkład liczby zgłoszeń. Metoda włożonych łańcuchów Markowa
4.5. Rozkład liczby zgłoszeń. Metoda zmiennej dodatkowej
4.6. Czas oczekiwania i czas przebywania
4.7. Wirtualny czas oczekiwania i wirtualny czas przebywania
4.8. Przypadki szczególne systemu M/G/1/oo
4.9. Zadania
4.10. Odpowiedzi i rozwiązania zadań

5. Inne systemy obsługi, analizowane za pomocą metod włożonych łańcuchów Markowa i procesów uliniowanych

5.1. System obsługi M/G/1/m<oo
5.2. System obsługi GI/M/n/oo
5.3. System obsługi GI/M/1/oo
5.4. System obsługi M/G/n/O
5.5. System obsługi M/G/oo
5.6. Zadania
5.7. Odpowiedzi i rozwiążania zadań

6. Zastosowanie teorii obsługi masowej do zagadnienia wyznaczenia objętości pamięci systemów informacyjnych

6.1. Różne podejścia do rozwiązywania problemu
6.2. Klasyfikacja modeli systemów obsługi zgłoszeń o losowej objętości
6.3. Podstawowe pojęcia i oznaczenia
6.4. System obsługi M/M/n/(m,V)
6.5. Przybliżone wyznaczenie charakterystyk utraty informacji w systemach z ograniczoną objętością sumaryczną i zależnym od objętości zgłoszenia czasem obsługi
6.6. Analogon wzoru Little'a dla systemów obsługi zgłoszeń o losowej objętości
6.7. Wyznaczenie charakterystyk objętości sumaryczneej dla systemu M/G/1/oo
6.8. Pewne przypadki szczególne systemu M/G/1/oo
6.9. Systemy obsługi M/G/n/O i M/G/oo
6.10. Przykłady obliczeń objętości pamięci systemów informacyjnych
6.11. Zadania
6.12. Odpowiedzi i rozwiązania zadań

Bibliografia


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie