Wspomaganie interakcji człowiek-komputer w środowiskach wirtualnych

autor :  Adam Wojciechowski

format :  B5
objętość :  252 str.

ISBN  978-83-7837-023-9

Spis treściSPIS TREŚCI

1. Interakcja w wirtualnym środowisku

1.1. Wprowadzenie
1.2. Nawigacja - podstawowe pojęcia, problemy i kierunki badań
1.3. Selekcja i Manipulacja - podstawowe pojęcia, problemy i kierunki badań
1.4. Sterowanie systemem
1.5. Wydajność technik interakcji
1.6. Zakres monografii
1.7. Wykaz ważniejszych oznaczeń i terminów

I. Wspomaganie interfejsu sprzętowego

2. Wspomaganie sprzętowych interfejsów środowisk wirtualnych

2.1. Zewnętrzne kontrolery
2.2. Zastosowanie gestów i póz dłoni w środowiskach wirtualnych
2.3. Śledzenie gałek ocznych w interakcji użytkownika z komputerem

3. Systemy śledzenia gałek ocznych

3.1. Taksonomie śledzenia gałek ocznych
3.2. Metoda śledzenia gałek ocznych oparta o wektor cech obrazu
3.3. Testy i weryfikacja metody
3.4. Podsumowanie

4. Rozpoznawanie gestów dłoni w systemach wizyjnych

4.1. Taksonomia metod rozpoznawania póz dłoni
4.2. Metoda rozpoznawania póz dłoni dla naturalnych interfejsów użytkownika

II. Wspomaganie nawigacji

5. Problemy z percepcją i orientacją w wirtualnym świecie

5.1. Wspomaganie nawigacji w środowisku wirtualnym

6. Wspomaganie logiki nawigacji

6.1. Wprowadzenie
6.2. Wizualizacja dźwiękowa
6.3. Udźwiękowienie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej

7. Wspomaganie dynamiki nawigacji

7.1. Wprowadzenie
7.2. Wspomaganie dynamiki nawigacji oparte o teorię pól potencjalnych
7.3. Dystrybucje pól potencjalnych
7.4. Gradienty pól potencjalnych
7.5. Nawigacja kamery w wirtualnym środowisku
7.6. Rozkłady pól potencjalnych zorientowane na zadania
7.7. Profilowanie metody wspomagania dynamiki nawigacji
7.8. Testy metody wspomagania dynamiki nawigacji
7.9. Dyskusja metody wspomagania dynamiki nawigacji
7.10. Podsumowanie

III. Wybrane zastosowania interakcji

8. Przykładowe zastosowania

8.1. Wirtualna galeria sztuki
8.2. System wizualizacji otoczenia dla osób niewidomych
8.3. Medyczny system wspomagania trepanopunkcji czaszki
8.4. System testowania użyteczności stron internetowych

Bibliografia
Spis rysunków
Spis tablic


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie