Wykorzystanie technik sztucznej inteligencji w projektowaniu układów elektronicznych z fluktuacją parametrów

autor :  Andrzej Rybarczyk

format :  B5
objętość :  126 str.

ISBN  978-83-7837-028-4

Spis treściSPIS TREŚCI

Streszczenie
Wykaz podstawowych skrótów i oznaczeń
1. Wstęp

1.1. Ogólne zasady uwzględniania fluktuacji wartości parametrów elementów w procesie projektowania układów elektronicznych
1.2. Sposoby poprawy jakości projektu przy fluktuacji jego parametrów
1.3. Główne metody rozwiązywania problemu "centrowania" i optymalizacji uzysku
1.4. Podsukowanie

2. Podstawowe problemy w projektowaniu monolitycznych układów scalonych związane z rozrzutem wartości ich parametrów

2.1. Rodzaje układów scalonych z punktu widzenia specyfiki projektowania
2.2. Zjawiska negatywne występujące w układach scalonych
2.3. Podsumowanie

3. Związek modelu układu elektronicznego z metodą optymalizacji - przegląd metod optymalizacji uwzględniających rozrzuty wartości parametrów

3.1. Metody deterministyczne
3.2. Optymalizacja układu elektronicznego z modelem statystycznym układu
3.3. Podsumowanie

4. Wybrane problemy optymalizacji projektu układu elektronicznego przy pomocy sztucznych sieci neuronowych

4.1. Przyczyny stosowania SSN w rozwiązaniu zagadnienia optymalizacji
4.2. Sposoby optymalizacji z zastosowaniem SSN
4.3. Przykład zastosowania SSN w zadaniu optymalizacji
4.4. Podsumowanie

5. Systemy wnioskowania rozmytego w projektowaniu układów elektronicznych

5.1. Przyczyny zainteresowania zastosowaniami systemów rozmytych do optymalizacji układów elektronicznych
5.2. Podstawowe wiadomości z logiki rozmytej i zbiorów rozmytych
5.3. Przykład projektowania układu elektronicznego wspomaganego systemem wnioskowania rozmytego
5.4. Podsumowanie

6. Wybrane metody poprawy własności projektu układu elektronicznego wykorzystujące funkcje wrażliwości i sztuczną sieć neuronową

6.1. Zalety podejścia projektowania dedykowanego (dla wybranej klasy układów elektronicznych) wykorzystujące metody sztucznej inteligencji
6.2. Optymalizacja w układach filtrów IRS wyższych rzędów
6.3. Przykłady zastosowań metody
6.4. Podsumowanie

7. Uwagi końcowe
Literatura
Summary


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie