Informacja - Strategia - Bezpieczeństwo

autorzy :  Ilona Biernacka-Ligięza, Piotr Seńko

format :  B5
objętość :  260 str.

ISBN  978-83-7837-099-4

Spis treściSPIS TREŚCI

Wstęp
1. Decyzje polityczne i bezpieczeństwo narodowe

1.1. Decyzje polityczne i bezpieczeństwo narodowe - podstawy teoretyczne
1.2. Bezpieczeństwo społeczeństw informacyjnych
1.3. Nowe rodzaje zagrożeń w systemach bezpieczeństwa narodowego
1.4. Sektory strategiczne współczesnego państwa i ich wzajemne zależności
Podsumowanie

2. Strategiczne decyzje państwa w zakresie bezpieczeństwa

2.1. Strategia - ujęcie typologiczne
2.2. Dokumenty Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007 i 2014 r.
2.3. Doktryny CRP i Bezpieczeństwa Informacyjnego RP z 2015 r.
2.4. Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP z 2013 r.
Podsumowanie

3. Prawna ochrona strategicznych zasobów państwa

3.1. Uregulowania Unii Europejskiej
3.2. Szczególne uprawnienia państwa - idea tzw. "złotej akcji"
3.3. Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa w Polsce do 2010 r.
3.4. Zmiany prawne w zakresie szczególnych uprawnień Skarbu Państwa
3.5. Ustawa o kontroli niektórych inwestycji
3.6. Prawo telekomunikacyjne
3.7. Przedsiębiorcy na rzecz obronności
Podsumowanie

4. Przekształcenia własnościowe a bezpieczeństwo informacyjne państwa

4.1. Proces prywatyzacyjny w Polsce po 2010 r.
4.2. Przekształcenia w spółkach strategicznych sektora telekomunikacyjnego
4.3. Studium przypadku - Telekomunikacji Polskiej S.A. i TP Emitel Sp. z o.o.
4.4. Studium przypadku - Exatel S.A. i Polkomtel S.A.
4.5. Przekształcenia własnościowe w telekomunikacji a interes Skarbu Państwa
Podsumowanie

Spis skrótów
Spis rysunków i tabel
Bibliografia
Aneksy


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie