Historia narodu niemieckiego a dzieło Marcina Lutra. Tom I

autor :  Johannes Janssen

format :  B5
objętość :  576 str.

ISBN  978-83-7837-148-9

Spis treściSPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział I. Edukacja powszechna i nauka

1. Rozpowszechnienie sztuki druku
2. Szkoły elementarne i nauczanie religijne
3. Nauczanie elementarne i starsi humaniści
4. Uniwersytety i inne miejsca nauczania

Rozdział II. Sztuka i literatura popularna

1. Architektura
2. Rzeźba i malarstwo
3. Drzeworytnictwo i miedziorytnictwo
4. Życie codzienne przedstawione w sztuce
5. Muzyka
6. Poezja popularna
7. Poezja na tematy aktualne
8. Popularna proza i czytelnictwo

Rozdział III. Ekonomia polityczna

1. Rolnictwo
2. Produkcja
3. Handel i kapitał

Rozdział IV. Święte Cesarstwo Rzymskie

1. Stosunek do innych krajów, jego konstytucja i prawa
2. Wprowadzenie obcego kodeksu
3. Polityka zagraniczna Maksymiliana i dążenie do jedności
4. Stanowisko książąt podczas elekcji króla
5. Spojrzenie wstecz

Rozdział V. Stronnictwo rewolucyjne na sejmie w Wormacji (1521)

1. Późniejsza szkoła humanizmu niemieckiego
2. Spór Reuchlina
3. Marcin Luter a Hutten

Rozdział VI. Sejm w Wormacji a postęp rewolucji polityczno-kościelnej do wybuchu rewolucji kościelnej

1. Sejm w Wormacji i wyrok na nową Ewangelię
2. Podburzanie ludności przez kazania i pisma drukowane
3. Agitacja rewolucyjna w Erfurcie i Wittenberdze zapoczątkowuje rozłam w Kościele (1521-1522)
4. Próba obalenia konstytucji cesarstwa przez Franza von Sickingena
5. Rząd cesarski a sejmy w latach 1522-1523
6. Ciągła agitacja polityczno-religijna. Upadek życia intelektualnego i filozoficznego
7. Wpływ wydarzeń wewnętrznych na stan cesarstwa
8. Sejm w Norymberdze (1524) i propozycja zjazdu religijnego
9. Wzrastające niepokoje w życiu religijno-społecznym

Rozdział VII. Rewolucja społeczna

1. Wpływ socjalistycznych nauk husyckich wstępem do rewolucji społecznej
2. Główne powody rewolucji społecznej
3. Powszechność rewolucji społecznej
4. Przebieg rewolucji społecznej
5. Konsekwencje rewolucji społecznej

Dodatki

Poczet papieży XV-XVI w. (z okresem pontyfikatu)
Poczet cesarzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego X-XVI w. (z latami życia)