Tom 2. Kształtowanie i rozwój kompetencji pracowników - problemy i wyzwania

redaktorzy :  Marta Młokosiewicz, Katarzyna Włodarczyk

format :  B5
objętość :  172 str.

ISBN  978-83-7837-101-4

Spis treściSPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Część I. Znaczenie wartości dla kształtowania i wykorzystania zasobów kapitału ludzkiego

1.1. Michał A. Michalski, Ekologia źródeł "kapitału ludzkiego"" i jego przyszłość wobec kondycji rodziny i materializacji kultury
1.2. Sławomir Kamosiński, Aktualne problemy zarządzania zespołem w organizacji. Wnioski płynące z analizy działalności praktyków biznesu

Część II. Rozwój kompetencji z perspektywy zarządzania różnorodnością wiekową pracowników

2.1. Alicja Miś, Różnorodność grup pracowników w organizacji. Specyfika talentów w polskich firmach
2.2. Urszula Jeruszka, Międzypokoleniowe uczenie się wewnątrz zespołów pracowniczych
2.3. Łucja Waligóra, Transfer wiedzy jako element wspierania różnorodności pracowników ze względu na wiek

Część III. Kształtowanie i rozwój wybranych kompetencji usprawniających zarządzanie zasobami ludzkimi oraz funkcjonowanie pracowników w organizacjach

3.1. Anna Stankiewicz-Mróz, Rozwój kompetencji w zakresie analityki predyktywnej jako element w procesie kształcenia podyplomowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
3.2. Tomasz Gigol, Implementacja funkcji HR Business Partner w świetle badań
3.3. Edyta Bombiak, Ocena ryzyka personalnego jako pożądana praktyka w zarządzaniu kapitałem ludzkim
3.4. Krzysztof Wąsek, Programy onboardingowe jako narzędzie wspierające rozwój kompetencji nowych pracowników sfery logistycznej
3.5. Monika Klemke-Pitek, Koncepcja Szkoły Ćwiczeń w procesie doskonalenia zawodowego oraz kształcenia nauczycieli
3.6. Katarzyna Piwowar-Sulej, Izabela Kwil, Rafał Mroziewski, Rozwój kompetencji przedsiębiorczych na kierunkach humanistycznych - wyniki badań wstępnych

Część IV. Kompetencje pracowników w gospodarce 4.0

4.1. Grażyna Krzyminiewska, Kompetencje pracowników w Nowej Gospodarce
4.2. Zofia Gródek-Szostak, Danuta Kajrunajtys, Anna Szeląg-Sikora, Wykorzystanie RPA Wizlink w rozwoju kompetencji cyfrowych
4.3. Grzegorz Łukasiewicz, Efekty e-HRM - próba kategoryzacji
4.4. Krzysztof Hauke, Telepraca jako forma kreowania aktywności kapitału ludzkiego wynikającego z niepełnosprawności


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie