Tom 3. Gospodarowanie kapitałem ludzkim i zarządzanie zasobami ludzkimi - wybrane aspekty

redaktorzy :  Marek Kunasz, Sandra Misiak-Kwit

format :  B5
objętość :  264 str.

ISBN  978-83-7837-102-1

Spis treściSPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Część I. Gospodarowanie kapitałem ludzkim - wybrane zagadnienia

1.1 Jadwiga Zaród, Analiza czynników społeczno-ekonomicznych
1.2. Magdalena Knapińska, Determinanty popytu na pracę w Polsce
1.3. Ewa Dziawgo, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Polsce - wybrane aspekty
1.4. Jarosław Poteralski, Wsparcie podmiotów rynku pracy w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
1.5. Dominika Bąk-Grabowska, Katarzyna Piwowar-Sulej, Bezpieczeństwo zatrudnienia i zatrudnialność jako przedmiot badań
1.6. Gabriela Wronowska, Rynek pracy w Polsce z perspektywy studentów szkół wyższych. Wybrane zagadnienia
1.7. Beata Bieńkowska, Przedsiębiorczość jako metoda aktywizacji zawodowej seniorów
1.8. Anna Barwińska-Małajowicz, Bogusław Ślusarczyk, Zagraniczne migracje osób z wyższym wykształceniem z regionu podkarpackiego w świetle badań empirycznych

Część II. Zarządzanie kapitałem ludzkim w sektorze publicznym

2.1. Magdalena Kogut-Jaworska, Znaczenie czynnika ludzkiego w zarządzaniu publicznym - aspekt teoretyczny
2.2. Barbara Kusto, Zarządzanie zasobami ludzkimi jako determinanta skuteczności działania administracji samorządowej na przykładzie gmin miejskich województwa świętokrzyskiego
2.3. Aneta Madyda, Kultura organizacyjna czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa - wybrane aspekty
2.4. Agata OPolska-Bielańska, Szczęśliwy pracownik XXI wieku
2.5. Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka, Nauczyciele akademiccy 55 plus wobec swojej pracy. Propozycje zmian zwiększających satysfakcję z pracy
2.6. Monika Klemke-Pitek, Szkoła Ćwiczeń w procesie doskonalenia zawodowego oraz kształcenia nauczycieli - koncepcja a rzeczywistość

Część III. Odpowiedzialność organizacji wobec pracowników a zapobieganie dysfunkcjom i patologiom środowiska pracy

3.1. Agnieszka Sokołowska-Durkalec, Społecznie nieodpowiedzialne działania wobec pracowników w małym przedsiębiorstwie - założenia
3.2. Krzysztof Matela, Zwalnianie pracowników - od teorii do praktyki
3.3. Marta Juchowicz, Hanna Kinowska, Sprawiedliwe wynagradzanie w opinii polskich pracowników
3.4. Zofia Wyszkowska, Tomasz Michalski, Narażenie na stres w pracy ratowników medycznych
3.5. Karolina Drela, Stres w miejscu pracy w czasie pandemii COVID-19
3.6. Andrzej Jamróz, Jusytna Mucha, Wypalenie zawodowe jako problem współczesnego pracownika


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie