Klasyczne i rozmyte bazy danych. Modele, zapytania i podsumowania

autorzy :  Krzysztof Myszkorowski, Sławomir Zadrożny, Piotr S. Szczepaniak

format :  B5
objętość :  300 str.

ISBN  978-83-60434-49-9

Streszczenie
Spis treściSTRESZCZENIE

Pierwsze rozdziały niniejszej książki dotyczą projektowania konwencjonalnych baz danych. Rozdział pierwszy zawiera podstawową terminologię używaną w systemach zarządzania bazą danych. Tematem rozdziału drugiego są modele danych. Rozdział trzeci omawia relacyjne bazy danych, ich podstawową terminologię, operacje algebry relacji oraz języka SQL. Rozdział czwarty zawiera opis modelu związków encji, który jest często stosowany w procesie projektowania. Proces normalizacji został omówiony w rozdziale piątym. Ilustrację kolejnych etapów procesu projektowego zawiera rozdział szósty. Ostatnie cztery rozdziały dotyczą zastosowania logiki rozmytej przy przetwarzaniu danych.


SPIS TREŚCI

Przedmowa

1. Architektura systemu zarządzania bazą danych

1.1. Własności systemów baz danych
1.2. Poziomy abstrakcji danych
1.3. Języki baz danych
1.4. Administrator i użytkownicy
1.5. Struktura systemu zarządzania bazą danych

2. Modele danych

2.1. Model hierarchiczny
2.2. Model sieciowy
2.3. Model relacyjny

3. Model relacyjny

3.1. Pojęcia podstawowe
3.2. Operatory relacyjne
3.3. Język SQL
3.4. Perspektywy
3.5. Osadzony SQL

4. Model związków encji

4.1. Elementy modelu
4.2. Diagramy związków encji
4.3. Związki ISA
4.4. Przekształcenie do modelu relacyjnego

5. Normalizacja relacji

5.1. Zależności funkcyjne
5.2. Normalizacja
5.3. Wyższe postacie normalne
5.4. Zależności wielowartościowe i złączeniowe w modelu związków encji
5.5. Związki wieloargumentowe
5.6. Cząstkowa postać normalna

6. Projektowanie schematów relacji

7. Elementy rozmytego modelu relacyjnego

7.1. Zbiory rozmyte - pojęcia podstawowe
7.2. Rozmyte relacje
7.3. Zbiory rozmyte w modelu związków encji
7.4. NOrmalizacja relacji rozmytych

8. Zapytania nieprecyzyjne

8.1. Pojęcie zapytania nieprecyzyjnego
8.2. Gramatyka zapytań nieprecyzyjnych
8.3. Terminy lingwistyczne w zapytaniu
8.4. Stopień spełnienia zapytania
8.5. Język SQLf

9. System FQUERY for Access

9.1. Geneza
9.2. Tworzenie słownika terminów lingwistycznych
9.3. Konstruowanie zapytań nieprecyzyjnych
9.4. Realizacja zapytań nieprecyzyjnych
9.5. Przykład transformacji zapytania

10. Elementy inteligentnej analizy danych

10.1. Rozmywanie i wyostrzanie
10.2. Konstruowanie funkcji przynależności
10.3. Formalizacja określeń lingwistycznych
10.4. Regułowe określanie podobieństwa
10.5. Podsumwoania lingwistyczne baz danych

Bibliografia

Skorowidz


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie