Kodowanie i szyfrowanie

autor :  Janusz Biernat

format :  B5
objętość :  162 str.

ISBN  978-83-7837-058-1

Spis treściSPIS TREŚCI

Wykaz oznaczeń i akronimów
1. Poufność i niezawodność
2. Informacja i kodowanie

2.1. Informacja i entropia
2.2. Kompresja informacji
2.3. Niezawodność i bezpieczeństwo
2.4. Poufność - ochrona treści informacji

3. Algebra kodowania

3.1. Relacje, działania, funkcje
3.2. Elementy teorii liczb
3.3. Grupy, pierścienie, ciała
3.4. Macierze i wyznaczniki
3.5. Przestrzenie wektorowe
3.6. Pierścień wielomianów

4. Ciała skończone

4.1. Wielomiany pierwotne
4.2. Logarytm Zecha
4.3. Układowa realizacja działań w GF(p)
4.4. Mnożenie wielomianów nad GF(p)
4.5. Dzielenie wielomianów nad GF(p)
4.6. Zależności rekurencyjne

5. Kody nadmiarowe

5.1. Kody detekcyjne i korekcyjne
5.2. Kody korekcyjne systematyczne
5.3. Kody splotowe

6. Kody liniowe

6.1. Macierze kodu liniowego
6.2. Warunki istnienia kodów liniowych
6.3. Wielomian kodu i przekształcenia liniowe
6.4. Modyfikacje kodów liniowych

7. Kody cykliczne

7.1. Generator kodu cyklicznego
7.2. Macierze kodu cyklicznego
7.3. Kody Bose-Chaudhuri-Hocquenghema
7.4. Kody Hamminga jako kody cykliczne
7.5. Kody korygujące wiązki błędów
7.6. Kodowanie kodu cyklicznego
7.7. Korekcja błędów w kodzie cyklicznym
7.8. Kody detekcyjne

8. Kodz Reeda-Solomona

8.1. Generowanie kodu Reeda-Solomona
8.2. Dekodowanie i korekcja błędów
8.3. Dekodowanie iteracyjne
8.4. Zastosowanie algorytmu Euklidesa
8.5. Dekoder kodu Reeda-Solomona
8.6. Opis transformatowy kodu RS

9. Kody splotowe

9.1. Wielomian kodu splotowego
9.2. Graf kratowy
9.3. Algorytm Viterbiego
9.4. Kody turbo

10. Podstawy kryptografii

10.1. Kryptografia symetryczna
10.2. Kryptografia asymetryczna
10.3. Weryfikacja partnerów
10.4. Bezpieczna komunikacja

Literatura
Słownik polsko-angielski ważniejszych terminów
Indeks


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie