Rozróżnialność uszkodzeń w diagnostyce złożonych obiektów dynamicznych

autorzy :  Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert, Anna Sztyber

format :  B5
objętość :  284 str.

ISBN  978-83-7837-079-6

Spis treściSPIS TREŚCI

Wykaz oznaczeń
Wykaz symboli
Wykaz definicji
1. Wprowadzenie
2. Modele ilościowe w diagnostyce procesów
3. Modele jakościowe w diagnostyce procesów
4. Formy zapisu związku uszkodzenia - symptomy
5. Sposoby podwyższania rozróżnialności uszkodzeń
6. Definicje rozróżnialności uszkodzeń
7. Rozróżnialność uszkodzeń przy braku modeli z wpływem uszkodzeń
8. Rozróżnialność uszkodzeń dla modeli jakościowych z wpływem uszkodzeń
9. Rozróżnialność uszkodzeń dla modeli ilościowych z wpływem uszkodzeń
10. Miary rozróżnialności uszkodzeń
11. Dobór zbioru urządzeń pomiarowych pod kątem rozróżnialności uszkodzeń
Literatura


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie