Postępy badań w inżynierii dźwięku i obrazu. Nowe trendy i zastosowania technologii multimedialnych

redaktor :  Bożena Kostek

format :  B5
objętość :  226 str. (w tym 20 kartek kolorowych)

ISBN  978-83-7837-089-5

Spis treściSPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie

1.1. Postępy badań w inżynierii dźwięku i obrazu - Nowe trendy i zastosowania technologii multimedialnych
1.2. Bibliografia
1.3. Podziękowania

2. Standard MPEG-H 3D Audio i jego zastosowania w telewizji cyfrowej

2.1. Wprowadzenie
2.2. Właściwości MPEG-H AUDIO
2.3. Budowa kodeka MPEG-H AUDIO
2.4. Możliwości i przykłady wdrażania kodeka MPEG-H
2.5. Wymagane zmiany w infrastrukturze telewizyjnej
2.6. Pierwsze regularne nadawanie z MPEG-H Audio
2.7. Dalsze testy w Europie
2.8. Podsumowanie
2.9. Bibliografia

3. Nowe technologie obrazu i dźwięku w praktyce produkcyjnej

3.1. Wstęp
3.2. Rozdzielczości 4K, 8K, UHD
3.3. Przestrzenie barw i Wide Color Gamut
3.4. Dynamika obrazu, SDR i HDR
3.5. Luminancja i jasność monitorów HDR
3.6. Przejścia pomiędzy przestrzeniami i dynamikami
3.7. Problemy praktyczne w produkcji WCG i HDR
3.8. VR 360 stopni
3.9. Pole świetlne i obraz wolumetryczny
3.10. Dźwięk obiektowy i ambisoniczny
3.11. Rozwój technologii w ramach projektu Immersify
3.12. Sztuczna inteligencja w mediach
3.13. Podsumowanie
3.14. Bibliografia
3.15. Podziękowania

4. Wykorzystanie sieci neuronowych do syntezy mowy wyrażającej emocje

4.1. Wstęp
4.2. Detekcja emocji
4.3. Synteza mowy
4.4. Wyniki i analiza
4.5. Dyskusja
4.6. Podsumowanie
4.7. Bibliografia

5. Wpływ kolorystyki ujęć oraz ścieżki dźwiękowej na emocje widza - wstępne eksperymenty

5.1. Wstęp
5.2. Teoria kolorów
5.3. Obiektywne miary barw w filmie
5.4. Obiektywne miary barw w muzyce filmowej
5.5. Testy subiektywne
5.6. Wnioski
5.7. Bibliografia

6. Analiza barwy dźwięku puzonów z pierwszej połowy XX wieku i współczesnych

6.1. Wprowadzenie
6.2. Analiza widmowa cech brzmieniowych puzonu
6.3. Dyskusja wyników
6.4. Podsumowanie
6.5. Podziękowania
6.6. Bibliografia

7. Porównanie klasycznych i ewolucyjnych metod projektowania dyfuzorów akustycznych w warunkach odsłuchowych symulowanych metodą FDTD

7.1. Wprowadzenie
7.2. Własności metody projektowania dyfuzorów Schroedera
7.3. Symulacja propagacji fal akustycznych metodą FDTD
7.4. Symulowane pomieszczenie i metodyka oceny jakości projektów dyfuzorów
7.5. Wyniki
7.6. Podsumowanie i wnioski
7.7. Bibliografia

8. Akustyczna analiza natężenia ruchu drogowego dla systemów zarządzania ruchem

8.1. Wprowadzenie
8.2. Komputerowa analiza dźwięku - detekcja i parametryzacja
8.3. Opracowanie analizatora ruchu drogowego
8.4. Podsumowanie i wnioski
8.5. Podziękowania
8.6. Bibliografia

9. Przetwarzanie dźwięku i obrazu materiałów radiowo-telewizyjnych - wyszukiwanie informacji multimedialnej

9.1. Wprowadzenie
9.2. Automatyczne rozpoznawanie mowy
9.3. Wykrywanie i pozyskiwanie elementów tekstowych w obrazie
9.4. Ocena skuteczności wyszukiwania materiałów
9.5. Zastosowania
9.6. Podsumowanie - kierunki dalszych prac
9.7. Bibliografia


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie