autor :  Andrzej Lang

format :  B5 (oprawa miękka)
objętość :  78 str. (wyd. 2 kolorowe)

ISBN  978-83-7837-135-9

Wprowadzenie

Spis treściWPROWADZENIE

Celem tego przewodnika jest przedstawienie całego szlaku Krutyni na rysowanych odręcznie planszach z mapami, które pozwalają na dokładną orientację w trakcie podróży. Na tak przygotowanych planszach zaznaczono charakterystyczne zakola i zakręty koryta rzeki, a także budowle drogowe i wodne. Jednocześnie pominięto wszystkie inne zbędne informacje, które są zwykle zamieszczane na mapach. Mam nadzieję, że zmniejszony zakres informacji zwiększy jednocześnie czytelność plansz i ułatwi ich praktyczne wykorzystanie.

Plansze z mapami są umieszczane na stronach parzystych (z lewej strony), a ich opis znajduje się na stronach nieparzystych (z prawej strony). Czasami jednak opis odnosi się do dwóch lub trzech kolejnych stron. W ten sposób Czytelnik uzyskuje pełną informację, dotyczącą poszczególnych odcinków szlaku.


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

    Bezpieczeństwo na wodzie
    Technika wiosłowania
    Przebieg Krutyni
    Początek Krutyni
    Szlak Krutyni - nazwy geograficzne
    Czas płynięcia
    Dane statystyczne
    Uwagi końcowe

Szlak Krutyni

    Odcinek źródłowy

        1. Warpuny-Bałowo

    Górny bieg

        2. Jezioro Gielądzkie
        3. Jezioro Lampackie
        4. Lampasz
        5. Sobiepanka
        6. Dłużec
        7. Jezioro Białe
        8. Jezioro Ganckie

    Środkowy bieg

        9. Babięcka Struga
        10. Zyzdrój Wielki i Mały
        11. Spychowska Struga
        12. Zdrużno i Uplik
        13. Jezioro Mokre
        14. Jezioro Krutyńskie
        15. Jezioro Krutyńskie-Krutyń
        16. Krutyń-Zielony Lasek
        17. Zielony Lasek-Rosocha

    Dolny bieg

        18. Rosocha-Wojnowo
        19. Wojnowo-Ukta
        20. Ukta-Nowy Most (1)
        21. Ukta-Nowy Most (2)

    Odcinek ujściowy

        22. Nowy Most-Iznota (1)
        23. Nowy Most-Iznota (2)

Szlak Krutyni pod prąd

    1. Sorkwity
    2. Spychowo
    3. Zgon
    4. Krutyń
    5. Ukta

Podsumowanie


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie