Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa w onkologii

autor :  Anna Lewandowska

format :  B5
objętość :  322 str.

ISBN  978-83-7837-105-2

Spis treściSPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Epidemiologia chorób nowotworowych w Polsce i na świecie

2.1. Zachorowalność, umieralność wśród dorosłych w Polsce
2.2. Zachorowalność, umieralność wśród dzieci i młodzieży w Polsce
2.3. Zachorowalność, umieralność na świecie

3. Powstawanie nowotworów
4. Podział, charakterystyka nowotworów

4.1. Nowotwory wieku dorosłego
4.2. Nowotwory wieku rozwojowego

5. Etiologia chorób nowotworowych

5.1. Czynniki genetyczne
5.2. Czynniki fizyczne
5.3. Czynniki chemiczne
5.4. Czynniki biologiczne

6. Profilaktyka chorób nowotworowych

6.1. Profilaktyka pierwotna
6.2. Profilaktyka wtórna

7. Rozpoznanie chorób nowotworowych

7.1. Wywiad i badanie przedmiotowe
7.2. Diagnostyka obrazowa
7.3. Badanie patomorfologiczne
7.4. Badania biochemiczne
7.5. Badania dodatkowe

8. Leczenie chorób nowotworowych
9. Rola pielęgniarki w onkologii
10. Założenia i cel pracy
11. Materiał i metoda badań

11.1. Projekt badania
11.2. Próba
11.3. Metoda
11.4. Względy etyczne
11.5. Analiza danych

12. Wyniki badań

12.1. Pacjenci: dane demograficzne
12.2. Pacjenci: rozpoznanie choroby
12.3. Pacjenci: opieka zdrowotna
12.4. Pacjenci: wpływ psychologiczny
12.5. Pacjenci: akceptacja choroby
12.6. Pacjenci: interakcje społeczne
12.7. Pacjenci: objawy
12.8. Pacjenci: sprawność
12.9. Pacjenci: jakość życia
12.10. Pacjenci: potrzeby
12.11. Opiekunowie: dane demograficzne
12.12. Opiekunowie: potrzeby

13. Dyskusja
14. Wnioski
Piśmiennictwo
Wykaz tabel
Wykaz rysunków
Streszczenie
Abstract


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie