Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej.
1. Percepcja, akwizycja, wizualizacja

autor :  Wojciech S. Mokrzycki

format :  B5
objętość :  532 str. (+20 str. kolorowe)

ISBN  978-83-60434-76-5

Spis treściSPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie

2. Percepcja informacji wizualnej

2.1. Zjawisko percepcji wizualnej
2.2. Źródła informacji wizualnej
2.3. Wzrok i wrażenia wizualne
2.4. Percepcja barwy
2.5. Percepcyjne atrybuty barwy
2.6. Modele barw

3. Podstawy akwizycji i wizualizacji danych

3.1. Fotoemisja i akwizycja danych wizualnych
3.2. Luminescencja i maszynowa wizualizacja danych
3.3. Ultrasłaba bioluminescencja

4. Akwizycja danych 2W

4.1. Skaning obrazu i skanery 2W
4.2. Fotografia i fotografy
4.3. Mikroskopia i mikroskopy - etapy rozwojowe
4.4. Mikroskopy optyczne
4.5. Mikroskop rentgenowski
4.6. Mikroskop naddźwiękowy
4.7. Rozwiązania najnowsze
4.8. Dźwiękoskopia i dźwiękoskopy
4.9. Naddźwiękografia i naddźwiękografy
4.10. Teleskopia i teleskopy

5. Wprowadzenie do akwizycji 3W danych

5.1. Przegląd podstawowych technik akwizycyjnych
5.2. Obrazy wewnętrznych struktur 3W i mapy głębi

6. Akwizycja 3W danych o wnętrzu obiektów

6.1. Tomografia rentgenowska
6.2. Tomografia rezonansu magnetycznego NMR
6.3. Obrazowanie w NMR

7. Akwizycja 3W danych o kształtach i położeniu obiektów

7.1. Stereogrametria aktywna - skaning w przestrzeni 3W

8. Techniki i urządzenia wizualizacyjne

8.1. Monitory: ich typy i tryby pracy
8.2. Ekrany kineskopowe
8.3. Ekrany plazmowe PDP
8.4. Ekrany elektroluminescencyjne ELD
8.5. Ekrany w technologii LCD
8.6. Projektory
8.7. Nowe technologie budowy wyświetlaczy i projektorów
8.8. Wyświetlacze widoków przestrzennych

Literatura

Spis rysunków

Spis tablic

Dodatek A: Obrazy barwowe


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie