Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej.
2. Dyskretyzacja obrazu, operacje pikslowe, morfologiczne i przekształcenia obrazowe

autor :  Wojciech S. Mokrzycki

format :  B5
objętość :  348 str. (+12 str. kolorowe)

ISBN  978-83-7837-006-2

Spis treściSPIS TREŚCI

1. Dziedziny przetwarzania informacji wizualnej

1.1. Wprowadzenie
1.2. Zakresy znaczeniowe analizy, przetwarzania i grafiki
1.3. Obrazy i ich klasy

2. Dyskretyzacja obrazu i operacje pikslowe

2.1. Próbkowanie, kwantowanie, rozdzielczość
2.2. Przetwarzania obrazów - terminologia
2.3. Relacje między elementami obrazu rastrowego
2.4. Operacje algebraiczne na obrazach rastrowych
2.5. Różnica barw i dE i jej obliczanie
2.6. Przekształcenia geometryczne obrazów rastrowych
2.7. Korekcja obrazu

3. Operacje morfologiczne na obrazach

3.1. Zagadnienia wstępne
3.2. Operacje morfologii strukturalnej
3.3. Operacje morfologii obszarowej

4. Przekształcenia obrazowe

4.1. Informacje podstawowe
4.2. Przekształcenia Fouriera
4.3. Transformaty splotu i korelacji
4.4. Przekształcenia próbkowania
4.5. Przekształcenia kosinusowe DCT
4.6. Przekształcenia Hartleya HtT
4.7. Przekształcenia Walsha-Hadamarda
4.8. Przekształcenia Walsha
4.9. Uogólnione przekształcenia Hotellinga
4.10. Przekształcenia Hougha HgT

5. Przekształcenia czaso-częstotliwościowe

5.1. Okna do analizy czasowo-częstotliwościowej
5.2. Krótkoczasowe przekształcenia Fouriera STFT
5.3. Reprezentacja Gabora
5.4. Przekształcenia Haara i falkowe
5.5. Dyskretne falkowe przekształcenia Haara

6. Zwięzłe geometryczne reprezentacje obrazów

6.1. Definicja zagadnienia
6.2. Grzbietki
6.3. Krzywki
6.4. Konturki, klinki, belki

Literatura

Spis rysunków

Spis tablic

Dodatek A. Obrazy barwne


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie