Metody morfologiczne w przetwarzaniu obrazów cyfrowych

autor :  Marcin Iwanowski

format :  B5
objętość :  272 str. (+ 4 str. kolorowe)

ISBN  978-83-60434-66-6

Spis treściSPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych oznaczeń

1. Wprowadzenie

1.1. Tematyka i cel
1.2. Zakres i układ
1.3. Oryginalność

2. Zagadnienia wstępne

2.1. Obraz
2.2. Sąsiedztwo
2.3. Podstawowe operacje punktowe
2.4. Algorytmy
2.5. Uwagi bibliograficzne

3. Podstawy morfologii matematycznej

3.1. Element strukturujący
3.2. Erozja i dylacja
3.3. Złożenia erozji i dylacji
3.4. Metody morfologiczne geodezyjne
3.5. Przetwarzanie obrazów wielokanałowych
3.6. Uwagi bibliograficzne

4. Filtracja

4.1. Filtry morfologiczne
4.2. Filtry okresowe wykorzystujące morfologię
4.3. Uwagi bibliograficzne

5. Szkieletyzacja

5.1. Szkielet i pocienianie
5.2. Szkielet homotopijny
5.3. Inne rodzaje szkieletów
5.4. Uwagi bibliograficzne

6. Segmentacja

6.1. Linia działu wodnego
6.2. Inne morfologiczne narzędzia segmentacji
6.3. Uwagi bibliograficzne

7. Interpolacja

7.1. Interpolator i funkcja interpolująca
7.2. Mediana morfologiczna
7.3. Uwagi bibliograficzne

8. Opis obrazu

8.1. Cechy obrazu
8.2. Miary morfologiczne
8.3. Morfologiczna klasyfikacja przestrzenna
8.4. Uwagi bibliograficzne

9. Zastosowania

9.1. Kontrola dostępu i biometria
9.2. Zobrazowania powierzchni ziemi
9.3. Inżynieria biomedyczna
9.4. Grafika komputerowa
9.5. Inżynieria materiałowa

A. Algorytmy i metody pomocnicze

A.1. Wykrywanie ekstremów obrazu
A.2. Etykietowanie
A.3. Metoda k-średnich
A.4. Filtry liniowe

B. Słownik polsko-angielski

Literatura

Skorowidz


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie