Myślenie matematyczne. Podstawy, rozwój, edukacja

redaktor :  Jan Gałuszka

format :  B5
objętość :  140 str. (w tym 11 kartek kolorowych)

ISBN  978-83-7837-098-7

Spis treściSPIS TREŚCI

0. Wstęp

1. Model systemu liczb przybliżonych

1.1. Systemy wiedzy rdzennej
1.2. Presymboliczne numeryczne systemy
1.3. Rozciągłość i numeryczność
1.4. Model reprezentacji ANS
1.5. Podsumowanie

2. Intuicja w dydaktyce matematyki

2.1. Intuicja matematyczna
2.2. Kontekst przekazu
2.3. Objaśnienia intuicyjne
2.4. Słowo końcowe

3. Semiotyka w dydaktyce matematyki

3.1. Kilka uwag o semiotyce
3.2. Problemy ze znaczeniem pewnych pojęć
3.3. Wynikanie syntaktyczne
3.4. Wynikanie semantyczne
3.5. Uwagi końcowe

4. Edukacja a myślenie matematyczne

4.1. Zarys koncepcji
4.2. Rola języka w edukacji matematycznej
4.3. Przekaz w edukacji matematycznej
4.4. Spiralny charakter edukacji
4.5. Egzemplifikacja w edukacji matematycznej
4.6. Intuicja w edukacji matematycznej
4.7. Problemy edukacyjne i ich przyczyny
4.8. Kontrowersje edukacyjne
4.9. Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych
4.10. Appendix

5. Gry w matematyce

5.1. Wprowadzenie
5.2. Heureza jako metoda nauczania
5.3. Definicja i podział gier dydaktycznych
5.4. Rola gier w nauczaniu matematyki
5.5. Wybrane gry matematyczne
5.6. Inspiracje
5.7. Zakończenie


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie