Zbiory rozmyte typu 2. Zastosowania w reprezentacji informacji

autor :  Adam Niewiadomski

format :  B5
objętość :  196 str.

ISBN  978-83-7837-077-2

Spis treściSPIS TREŚCI

Od autora
I. Elementy teorii zbiorów rozmytych typu 2

1. Zbiory rozmyte i ich uogólnienia
2. Wprowadzenie do zbiorów rozmytych typu 2
3. Własności i miary zbiorów rozmytych typu 2
4. Reprezentowanie wyrażeń lingwistycznych a zbiory rozmyte typu 2

II. Zastosowania logiki rozmytej typu 2 w reprezentowaniu informacji

5. Podsumowania lingwistyczne relacyjnych baz danych a zbiory rozmyte typu 2
6. Wielopodmiotowe podsumowania lingwistyczne typu 2 dla relacyjnych baz danych
7. Wykrywanie i rozpoznawanie wyjątków metodami logiki rozmytej typu 2
8. Systemy logiki rozmytej typu 2 w procesie selektywnej redukcji katalitycznej SCR

Podsumowanie
Bibliografia
Spis rysunków


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie