PAKIET "BIBLISTYKA KATOLICKA W ŚWIETLE DOKUMENTÓW IPN"

I. Ksiądz Eugeniusz Dąbrowski
(1901-1970). Biografia

autor :  Andrzej Lang

format :  A4 (!)
objętość :  802 str.

ISBN  978-83-7837-070-3

II. Trzy postawy
w świetle dokumentów IPN

autor :  Andrzej Lang

format :  B5
objętość :  420 str.

ISBN  978-83-7837-071-0

III. Zenon Ziółkowski
w świetle dokumentów IPN

autor :  Andrzej Lang

format :  B5
objętość :  342 str.

ISBN  978-83-7837-095-6

IV. Sześć postaw
w świetle dokumentów IPN

autor :  Andrzej Lang

format :  B5
objętość :  328 str.

ISBN  978-83-7837-096-3

V. Biblistyka katolicka
w świetle dokumentów IPN

autor :  Andrzej Lang

format :  A4 (!)
objętość :  604 str.

ISBN  978-83-7837-106-9


WPROWADZENIE

Pakiet obejmuje pięć książek, omawiających najważniejsze postacie z biblistyki katolickiej w świetle dokumentów jawnych IPN (aktualność początek 2021). Oprócz szczegółowej analizy kontaktów ze Służbą Bezpieczeństwa, zawierają bardzo bogaty kontekst historyczny, w którym omawiani są także inni duchowni. Wszystko jest poparte bardzo licznymi dokumentami.

Pakiet jest doskonałą pomocą dla historyków, którzy zajmują się problematyką Kościoła katolickiego w XX w.


SPISY TRESCI

I. Ksiądz Eugeniusz Dąbrowski (1901-1970). Biografia

Wstęp

Przedmiot, metoda i cel pracy
Stan badań
Zakres i plan pracy
Uwagi i podziękowania

1. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1901-1939

1.1. Kontekst historyczny
1.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1901-1917
1.3. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1917-1939
1.4. Dodatek

1.4.1. Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego

2. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1939-1944

2.1. Kontekst historyczny
2.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1939-1944
2.3. Dodatki

2.3.1. Nowy Testament w przekładzie Eugeniusza Dąbrowskiego
2.3.2. Postawa duchowieństwa wobec okupanta niemieckiego
2.3.3. Wiarygodność relacji Eugeniusza Dąbrowskiego

3. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1944-1953

3.1. Kontekst historyczny
3.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1944-1950
3.3. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1950-1953
3.4. Dodatki

3.4.1. Nowy Testament i lekcjonarz Eugeniusza Dąbrowskiego
3.4.2. Oświadczenia i przemówienia polityczne Eugeniusza Dąbrowskiego
3.4.3. Kardynał August Hlond
3.4.4. Konkordaty, dekrety i porozumienia z rządem
3.4.5. Stowarzyszenia i ugrupowania katolików rządowych
3.4.6. Postawa duchowieństwa wobec komunistów
3.4.7. Arcybiskup Stefan Wyszyński
3.4.8. Biskup Zygmunt Choromański
3.4.9. Struktura organów bezpieczeństwa

4. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1954-1959

4.1. Kontekst historyczny
4.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1954-1959
4.3. Dodatki

4.3.1. Akademia Teologii Katolickiej
4.3.2. Katolicki Uniwersytet Lubelski
4.3.3. Szkoła Biblijna na KUL
4.3.4. Encyklopedia Katolicka
4.3.5. Działalność organów bezpieczeństwa na KUL
4.3.6. Stowarzyszenie PAX w latach 1954-1959

5. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1960-1970

5.1. Kontekst historyczny
5.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1960-1970
5.3. Dodatki

5.3.1. Stowarzyszenie PAX w latach 1960-1970
5.3.2. Postawa duchowieństwa wobec komunistów
5.3.3. Kardynał Stefan Wyszyński a Sobór Watykański II
5.3.4. Działalność organów bezpieczeństwa w archidiecezji warszawskiej
5.3.5. Eugeniusz Dąbrowski w zbiorach IPN

6. Eugeniusz Dąbrowski a Sobór Watykański II

6.1. Eugeniusz Dąbrowski a rozwój biblistyki katolickiej przed Soborem Watykańskim II
6.2. Eugeniusz Dąbrowski a biblistyka katolicka w trakcie i po Soborze Watykańskim II
6.3. Papieska Komisja Biblijna
6.4. Orzeczenia Kościoła dotyczące Pisma Świętego

Podsumowanie
Aneksy

1. Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego
2. Archiwum Akt Nowych
3. Archiwum KUL
4. Biblioteka KUL
5. Biblioteka UKSW
6. Archiwum MSZ
7. IPN. "Dziś i Jutro", "Słowo Powszechne", PAX
8. IPN. Komisja Intelektualistów i Działaczy Katolickich przy PKOP
9. IPN. II Światowy Kongres Obrońców Pokoju i Apel Sztokholmski
10. IPN. Akademia Teologii Katolickiej
11. IPN. Katolicki Uniwersytet Lubelski
12. IPN. Kuria Metropolitalna Warszawska
13. IPN. Kardynał August Hlond
14. IPN. Biskup Zygmunt Choromański
15. IPN. Charakterystyka członków Episkopatu Polskiego
16. IPN - pozostałe dokumenty
17. Pozostałe dokumenty
18. Eugeniusz Dąbrowski - przemówienia i oświadczenia polityczne

Wykaz skrótów
Bibliografia
Indeks osób


II. Trzy postawy w świetle dokumentów IPN: ks. Piotr Nitecki, ks. Stanisław Mędala, ks. Michał Czajkowski

Wstęp
Przykłady doniesień
Ksiądz Piotr Nitecki (1949-2011)

Wybrane dokumenty

Ksiądz Stanisław Mędala (1935-)

Przed studiami w Rzymie (1935=1959)
Studia w Rzymie (1959-1964)
Praca w WSD w Gościkowie (1964-1971)
Praca w WSD w Gdańsku (1971-1975)
Praca w IT w Krakowie (1975-1981)
Praca na ATK/UKSW (1981-2005)
Wybrane dokumenty

Ksiądz Michał Czajkowski (1934-)

Przed pierwszym werbunkiem (1934-1956)
Pierwszy i drugi werbunek (1956-1960)
Studia zagraniczne (1960-1966)
Praca w WSD we Wrocławiu (1967-1972)
Praca na ATK/UKSW (1976-2006)
Konsekwencje współpracy
Wybrane dokumenty

Podsumowanie
Bibliografia


III. Zenon Ziółkowski w świetle dokumentów IPN

Wprowadzenie
Zenon Ziółkowski (1927-)

Początek pobytu w zakonie Salezjanów (1927-1960)
Pobyt w Rzymie (1960-1962)
Pozostały pobyt w zakonie Salezjanów (1962-1971)
Praca w Stowarzyszeniu PAX (1971-1989)
Uznanie po przemianach w 1989 roku

Wybrane dokumenty


IV. Sześć postaw w świetle dokumentów IPN: ks. Feliks Gryglewicz, ks. Stanisław Grzybek, ks. Józef Kudasieweicz, ks. Jan Łach, ks. Lech Stachowiak, ks. Jan Stępień

Wprowadzenie
Ks. Feliks Gryglewicz (1909-1991)

Wstęp
Początek kariery naukowej (1909-1957)
Dalsza kariera naukowa (1957-1985)
Wybrane dokumenty

Ks. Stanisław Grzybek (1915-1998)

Wstęp
Początek kariery naukowej (1915-1954)
Dalsza kariera naukowa (1954-1981)
Działalność pod koniec życia (1981-1988)
Wybrane dokumenty

Ks. Józef Kudasiewicz (1926-2012)

Wstęp
Początek kariery naukowej (1926-1961)
Dalsza kariera naukowa (1962-1989)
Wybrane dokumenty

Ks. Jan Łach (1927-2013)

Wstęp
Początek kariery naukowej (1927-1972)
Dalsza kariera naukowa (1972-1989)
Wybrane dokumenty

Ks. Lech Stachowiak (1926-1997)

Wstęp
Analiza zachowanych dokumentów
Wybrane dokumenty

Ks. Jan Stępień (1910-1995)

Wstęp
Początek działalności naukowej (1910-1939)
Okres wojny i konspiracji (1939-1947)
Okres uwięzienia (1947-1955)
Dalsza kariera naukowa (1955-1987)
Wybrane dokumenty


V. Biblistyka katolicka w świetle dokumentów IPN

Wprowadzenie
Marian Filipiak (1935-)

Wstęp
Początek kariery naukowej (1935-1962)
Kariera naukowa na KUL (1962-1985)
Kariera naukowa w WSP Rzeszów (1986-1989)
Dalsza kariera naukowa (od 1989)
Wybrane dokumenty

O. Bogdan Jankowski (1916-2005)

Wstęp
Analiza zachowanych dokumentów
Wybrane dokumenty

O. Helmut Langkammer (1930-)

Wstęp
Początek kariery naukowej (1930-1962)
Dalsza kariera naukowa (1962-1985)
Wybrane dokumenty

Ks. Kazimierz Romaniuk (1927-)

Wstęp
Początek kariery naukowej (1927-1956)
Rozwój kariery naukowej (1956-1971)
Dalsza kariera naukowa (1971-1982)
Podsumowanie współpracy
Wybrane dokumenty

Ks. Michał Czajkowski (1934-)

Wstęp
Początek kariery naukowej (1934-1984)
Dalsza kariera naukowa (1985-2006)
Wybrane dokumenty

Ks. Stanisław Mędala (1935-)

Przed studiami w Rzymie (1935=1959)
Studia w Rzymie (1959-1964)
Praca w WSD w Gościkowie (1964-1971)
Praca w WSD w Gdańsku (1971-1975)
Dalsza kariera naukowa (1975-2009)
Analiza IPN Kr 120/167
Wybrane dokumenty

Aneksy

1. Józef Keller (1911-2002)

Wstęp
Początek kariery naukowej (1911-1957)
Dalsza kariera naukowa (1958-1989)
Wybrane dokumenty

2. Witold Marciszewski (1930-)

Wstęp
Początek kariery naukowej (1930-1961)
Dalsza kariera naukowa (1962-1988)
Wybrane dokumenty

3. Mieczysław Gogacz (1926-)

Wstęp
Początek kariery naukowej (1926-1967)
Dalsza kariera naukowa (1967-1989)
Podsumowanie
Wybrane dokumenty

4. Ks. Janusz Pasierb (1929-1993)

Wstęp
Początek kariery naukowej (1929-1965)
Dalsza kariera naukowa (1965-1982)
Podsumowanie
Wybrane dokumenty

5. Ks. Leszek Kuc (1927-1986)

Wstęp
Początek kariery naukowej (1927-1969)
Dalsza kariera naukowa (1969-1973)
Pobyt za granicą (1973-1986)
Wybrane dokumenty

6. Ks. Jan Twardowski (1915-2006)

Wstęp
Analiza zachowanych dokumentów
Wybrane dokumenty

7. Prymas Stefan Wyszyński (1901-1981)

Wybrane dokumenty

8. Uzupełnienia

Ks. Stanisław Grzybek (1915-1998)
Ks. Józef Kudasiewicz (1926-2012)
Ks. Jan Łach (1927-2013)
Ks. Jan Stępień (1910-1995)
Zenon Ziółkowski (1927-)

Podsumowanie


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie