Numeryczna mechanika płynów w inżynierii chemicznej i procesowej

autor :  Zdzisław Jaworski

format :  B5
objętość :  344 str.

ISBN  83-87674-96-6

Streszczenie
Autor
Spis treściSTRESZCZENIE

W książce przedstawiono zarys teorii oraz podstawowe modele procesów transportu pędu, energii i masy w płynach, a także podstawy analizy numerycznej tych procesów. Zamiarem autora tego opracowania było usystematyzowane przedstawienie podstawowych i niezbędnych informacji pomocnych użytkownikom złożonych programów obliczeniowych numerycznej mechaniki płynów, przede wszystkim w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej.

Książka ta jest polecana pracownikom badawczym, jak i dydaktycznym wykorzystującym metody numeryczne do przewidywania intensywności procesów przenoszenia płynów, a także inżynierom zajmującym się projektowaniem urządzeń przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i pokrewnych z wykorzystaniem zaawansowanych metod analizy numerycznej. To opracowanie jest również pomocne w poznaniu podstaw teoretycznych i zasad użytkowania pakietów obliczeniowych numerycznej mechaniki płynów.


STRESZCZENIE

Zdzisław Jaworski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Szczecińskiej zatrudnionym od 1970 roku, po ukończeniu studiów na Wydziale Chemicznym - specjalność inżynieria chemiczna. Stopień naukowy doktora inżyniera uzyskał na macierzystej Uczelni w 1978 roku, a doktora habilitowanego w 1992 roku na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

Od ponad dwudziestu lat Autor zajmuje się zastosowaniem metod numerycznej mechaniki płynów w inżynierii chemicznej i procesowej. W zakresie tej tematyki pracował przez ponad 6 lat na etacie badawczym w Uniwersytecie w Birmingham. Jest Autorem ponad 110 publikacji naukowych dotyczących głównie narzędzi analizy numerycznej opisanych w niniejszej książce.


SPIS TREŚCI

Spis treści

Przedmowa

Wykaz ważniejszych oznaczeń

1. Wprowadzenie

1.1. Układ treści
1.2. Konwencja uproszczonego zapisu

2. Rola metod CFD w inżynierii chemicznej i procesowej

2.1. Zarys metod numerycznej mechaniki płynów
2.2. Obszary zastosowań CFD w inżynierii chemicznej i procesowej
2.3. Modelowanie wieloskalowe
2.4. Literatura do rozdziału 2

3. Modele matematyczne procesów transportu w płynach

3.1. Elementy teoretycznej mechaniki płynów
3.2. Model sieciowy Boltzmanna
3.3. Przepływy burzliwe
3.4. Przepływy z reakcją chemiczną
3.5. Przepływy wielofazowe
3.6. Przepływy nienewtonowskie
3.7. Literatura do rozdziału 3

4. Numeryczna analiza zagadnień transportowych w płynach

4.1. Podstawy metod rozwiązania numerycznego
4.2. Metoda różnic skończonych
4.3. Metoda objętości skończonych
4.4. Metoda elementów skończonych
4.5. Konstruowanie siatek numerycznych
4.6. Warunki graniczne
4.7. Rozwiązania numeryczne
4.8. Błędy dyskretyzacji
4.9. Błędy użytkownika
4.10. Interpretacja wyników obliczeń
4.11. Literatura do rozdziału 4

5. Publikacje CFD w inżynierii chemicznej i procesowej

5.1. Aparaty kolumnowe
5.2. Cyklony
5.3. Filtracja
5.4. Fluidyzacja
5.5. Kataliza
5.6. Krystalizacja
5.7. Mieszanie
5.8. Mikro- i nano-procesy
5.9. Model sieciowy Boltzmanna
5.10. Ochrona środowiska
5.11. Ogniwa paliwowe
5.12. Optymalizacja
5.13. Pompy
5.14. Prace przeglądowe
5.15. Precypitacja
5.16. Przetwórstwo polimerów i reologia
5.17. Reaktory chemiczne i biochemiczne
5.18. Suszenie
5.19. Symulacje wielkowirowe i bezpośrednie
5.20. Tlenki azotu przy spalaniu
5.21. Układy ciecz-ciecz i ciecz-ciało stałe
5.22. Układy gaz-ciało stałe
5.23. Układy gaz-ciecz
5.24. Układy gaz-ciecz-ciało stałe i flotacja
5.25. Woda i ścieki
5.26. Wymienniki ciepła

Skorowidz


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie