Praktyka przetwarzania obrazów z zadaniami w programie Matlab

autorzy :  Zygmunt Wróbel, Robert Koprowski

format :  B5
objętość :  278 str.

ISBN  978-83-60434-41-3

Streszczenie
Spis treściSTRESZCZENIE

Wychodząc z założenia, że praktyka czyni mistrza, przedstawiamy Państwu monografię "Praktyka przetwarzania obrazów z zadaniami". Najlepszym sprawdzianem przyswojenia materiału teoretycznego jest jego weryfikacja poprzez samodzielne rozwiązywanie zagadnień z nim związanych.

Celem niniejszej monografii jest pokazanie szerokich możliwości wykorzystania programu Matlab do praktycznej analizy i przetwarzania obrazów. Mamy nadzieję, że ta monografia pozwoli Państwu stać się mistrzami w analizie i przetwarzaniu obrazów w programie Matlab.


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

1. Wprowadzenie do programu Matlab

1.1. Podstawy programu Matlab
1.2. Podstawowe elementy pakietu Image Processing

2. Obrazy w programie Matlab

2.1. Reprezentacja obrazu w programie Matlab
2.2. Obraz i jego akwizycja

3. Dyskretna struktura obrazów cyfrowych

3.1. Podstawy dyskretyzacji obrazu
3.2. Rozdzielczość przestrzenna obrazu
3.3. Rozdzielczość barwna obrazu
3.4. Zdania do samodzielnego rozwiązania

4. Przekształcenia punktowe obrazu

4.1. Przekształcenia arytmetyczne obrazu
4.2. Binaryzacja obrazu
4.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania

5. Przetwarzanie dwóch obrazów

5.1. Operacje arytmetyczne
5.2. Operacje logiczne
5.3. Zdania do samodzielnego rozwiązania

6. Przekształcenia morfologiczne obrazów

6.1. Wprowadzenie
6.2. Klasyczne przekształcenia morfologiczne
6.3. Inne przekształcenia morfologiczne
6.4. Zdania do samodzielnego rozwiązania

7. Filtracja obrazu

7.1. Idea cyfrowej filtracji obrazu - konwolucja dyskretna
7.2. Filtry liniowe
7.3. Filtry nieliniowe
7.4. Specjalizowane filtry w Matlabie
7.5. Zadania do samodzielnego rozwiązania

8. Regionalne przekształcenia obrazu

8.1. Podstawowe operacje na fragmentach obrazu
8.2. Operacje blokowe na fragmentach obrazu
8.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania

9. Zadania z rozwiązaniami

9.1. Zadania dla początkujących
9.2. Zadania dla zaawansowanych

Literatura


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie