Procesy stochastyczne

autorzy :  Mikhail Matalytski, Oleg Tikhonenko

format :  B5
objętość :  324 str.

ISBN  978-83-60434-93-2

Spis treści


SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Rachunek prawdopodobieństwa

2. Podstawowe pojęcia teorii procesów stochastycznych

3. Procesy z momentami skończonymi drugiego rzędu

4. Procesy o przyrostach niezależnych. Procesy Gaussa i Wienera

5. Markowowskie procesy stochastyczne. Łańcuchy Markowa

6. Łańcuchy Markowa z czasem dyskretnym

7. Łańcuchy Markowa z czasem ciągłym

8. Ciągłe procesy Markowa

9. Stochastyczne całki i równania różniczkowe

10. Stacjonarne procesy stochastyczne. Martyngały

11. Zastosowania teorii procesów stochastycznych

12. Zadania

13. Bibliografia


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie