Kościół i klasztor bernardynów w Przasnyszu. Fundacja Pawła Kostki

autor :  Andrzej Lang

format :  A4
objętość :  222 str.

ISBN  978-83-60434-81-9

Ilustracje barwne

autor :  Andrzej Lang

format :  B3
objętość :  12 str. (druk kolorowy)

ISBN  978-83-60434-82-6

Spis treściSPIS TREŚCI

Od Autora

Wstęp

1. Paweł Kostka

   1.1. Genealogia Kostków i Kryskich
   1.2. Życie Pawła Kostki
   2.3. Fundacje Pawła Kostki
   2.4. Paweł Kostka jako fundator

2. Bernardyni

   2.1. Zakon Braci Mniejszych a bernardyni
   2.2. Przepisy budowlane bernardynów
   2.3. Praktyka budowlana bernardynów

3. Kościół i klasztor bernardynów w Przasnyszu

   3.1. Zarys historii Przasnysz i fundacji Pawła Kostki
   3.2. Opis kościoła i klasztoru bernardynów w Przasnyszu
   3.3. Kościół bernardynów w Przasnyszu; problemy architektoniczne
   3.4. Klasztor bernardynów w Przasnyszu; plan i program funkcjonalny

Zakończenie

Aneksy

   1. Ilustracje
   2. Motywy fundacji możnowładczej w Polsce we wczesnym średniowieczu (do połowy XIII w.)
   3. Fundacje artystyczne Jana z Tęczyna (1408/1410-1470)

Wykaz skrótów

Bibliografia

   1. Źródła archiwalne
   2. Źródła drukowane
   3. Słowniki i katalogi zabytków
   4. Monografie i opracowania

Spis ilustracji

Summary


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie