Szybkie liniowe przekształcenia parametryzowane. Struktury obliczeniowe i techniki adaptacji

autor :  Dariusz Puchała

format :  B5
objętość :  230 str.

ISBN  978-83-7837-059-8

Spis treściSPIS TREŚCI

1. Wstęp

1.1. Rys historyczny
1.2. Treść kolejnych rozdziałów
1.3. Komentarz dotyczący notacji matematycznej
1.4. lista częstych oznaczeń skrótowych

2. Parametryzowane przekształcenia ortonormalne

2.1. Szybkie parametryzowane przekształcenia uogólnione Fouriera-Haara i kosinusowe-Haara
2.2. Szybkie przekształcenia skośne i skośne-Haara z parametryzacją
2.3. Szybkie parametryzowane przekształcenia typu Haara
2.4. Szybkie parametryzowane przekształcenia wzajemnie-ortonormalne
2.5. Szybkie parametryzowane i ortonormalne przekształcenia inwolutoryczne
2.6. Szybkie parametryzowane przekształcenia Fourier i Hartleya
2.7. Przekształcenia parametryzowane o strukturach szybkich przekształceń ortonormalnych
2.8. Uogólnione parametryzowane przekształcenia ortonormalne
2.9. Podsumowanie

3. Szybkie parametryzowane przekształcenia biortogonalne

3.1. Uogólnione parametryzowane przekształcenia biortogonalne
3.2. Parametryzowane przekształcenia biortogonalne o wektorach bazowych jednostkowej długości
3.3. Podsumowanie

4. Techniki doboru wartości parametrów dla przekształceń parametryzowanych

4.1. Wyczerpujące przszukiwanie przrestrzeni parametrów
4.2. Parametryzacja w oparciu o wektory referencyjne
4.3. Techniki oparte o adaptację lokalną
4.4. Adaptacja globalna z użyciem technik optymalizacji gradientowej
4.5. Podsumowanie

5. Inne przykłady znanych przekształceń parametryzowanych i technik adaptacji

5.1. Parametryzacja ortonormalnych przekształceń falkowych
5.2. Adaptacyjny dobór postaci struktury obliczeniowej przekształcenia
5.3. Podsumowanie

6. Wybranie zastosowania przekształceń parametryzowanych

6.1. Filtracja odszumiająca
6.2. Stratna kompresja danych
6.3. Klasyfikacja danych
6.4. Szyfrowanie danych
6.5. Łączne szyfrowanie i stratna kompresja danych
6.6. Podsumowanie

7. Szybkie przekształcenia parametryzowane w ujęciu sztucznych sieci neuronowych
8. Podsumowanie
9. Bibliografia


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie